Obálka

Adaptační a motivační kurz

Integrovaná střední škola Na Jirkově realizuje každý rok začátkem září adaptační a motivační kurz pro 1. ročníky. Vnímáme jej totiž jako jedinečnou a nepostradatelnou příležitost, jak hravou a zábavnou formou napomoci ke stmelení skupiny jednotlivců a k posílení celého kolektivu.

Příchod jedince do nového kolektivu, vstup do nové školy (či nové třídy) je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších kroků v dosavadním životě mladého člověka. V průběhu adaptačních kurzů věnujeme důraz na přenositelnost nabytých zkušeností do běžného školního prostředí – což považujeme za jeden z hlavních cílů našich kurzů.

Program byl jako každý rok zaměřen na podporu vztahů ve skupině, komunikaci a spolupráci mezi spolužáky, byl též o vzájemné toleranci a překročení hranice a potřeby vlastního „já“. Podpora atmosféry spolupráce a vzájemné tolerance uvnitř skupiny se mimo jiné ukazuje jako nejvíce efektivní způsob prevence rizikového chování ve skupině.

Letos jsme spojili kurz i s účastí na akci „Medové posvícení“, kterou pořádal spolek Včelí stráž se svým kroužkem Rakovčelaříci, a to v zahradě areálu Československé husitské církve. Zároveň děkujeme firmě CAFEX, v jejíchž prostorách se náš kurz z větší části každoročně koná. Zábavně-poznávací program si zde každý užil.

Ilona Musilová, ISŠ Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.