Obálka

Výzva pamětníkům

Vážení čtenáři, Klub vojenské historie Rakovník se na Vás obrací, popř. na rodinné příslušníky níže uvedených letců RAF z rakovnického okresu, kteří za druhé světové války bojovali v Anglii. Jsou to: Bartfeld/ Ing. Maxmilián Bradáč, narozený 15. 8. 1901 v Krakově, Arnold Herschmann, nar. 3. 8. 1908 v Mutějovicích a František Krejza, nar. 17. 9. 1901 ve Vašírově. Našim záměrem je zhotovit pamětní desku se jmény všech rodáků. U těchto tří nám chybí datum úmrtí. Přivítáme jakoukoliv informaci. Pokud byste chtěli přispět finančně na zhotovení pamětní desky, můžete převést peněžní částku na účet číslo 2600355840/2010. Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle 732 272 464, e-mail: svoboda.j.j.@seznam.cz

Ing. Jiří Svoboda, předseda klubu

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.