Obálka

Rakovničtí v Dietzenbachu

Ve dnech 12. až 14. června se uskutečnilo již 29. setkání občanů partnerských měst Rakovníka a Dietzenbachu. Tentokrát se setkání konalo v Dietzenbachu za společné účasti sportovců a hudebníků.

V pátek po příjezdu nás srdečně uvítal místostarosta města Dietzenbach pan Lang, který se s námi také zúčastnil pohoštění v Občanském domě. Večer se pak ve velkém sále zaplněném do posledního místečka konal společný koncert německých a českých hudebníků. Velkým zážitkem bylo hodinové vystoupení skupiny The Smallpeople z rakovnické základní umělecké školy, které sklidilo obrovský aplaus. Lze jen vyslovit velké uznání Leoši Janouškovi a Martině Polanové, kteří s dětmi celý program nacvičili. Ani naši sportovci z 1. a 3. ZŠ však nezklamali. Pod vedením svých trenérů Tomáše Pavlíčka, Zdeňka Steidla a Martina Borského bojovali o každý koš při basketbalovém turnaji proti sportovcům z německé školy Heinricha Manna.

V sobotu byl pro dospělé účastníky připraven výlet do Wiesbadenu a prohlídka budovy Zemského sněmu. Nechyběl ani výstup lanovkou na vrch Neroberg, kde se kromě jiného nalézá i lanové centrum, které si zase mohli vyzkoušet sportovci a hudebníci. Těm se zde velice líbilo a nakonec se do korun stromů pustili i ti, kteří měli zpočátku obavy. Ani po několika hodinách se nikomu z lanového centra nechtělo odjet. Návštěva Wiesbadenu, hlavního města Hesenska, byla zakončena společnou večeří v restauraci v Hochheimu, nedalekém městečku, které je proslulé svými vinicemi. Je až neuvěřitelné, kolik dietzenbašských občanů se výletu účastnilo. Někteří z nich se účastní již od samého počátku navázání partnerského vztahu mezi oběma městy, tudíž celých 29 let.

V neděli dopoledne se ve škole Heinricha Manna konal turnaj v basketbalu mezi českými a německými sportovci, který přišel podpořit sám starosta města Dietzenbachu pan Rogg. Následně se pak ujal vyhodnocení celého turnaje a předal poháry vítězným týmům. Poté se se všemi sportovci přesunul opět do Občanského domu, kde proběhl společný oběd a také závěrečná oficiální část. Za živého zájmu novinářů zde pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a ocenil mnoholeté přátelství mezi oběma městy.

Poté již nastalo loučení s našimi hostiteli. Přestože byli všichni již velice unavení po celém víkendu, zpět domů odjížděli plni dojmů a krásných zážitků. Nyní již nezbývá, než se těšit na příští rok, kdy se uskuteční jubilejní 30. setkání a tentokrát to budeme my, kteří budeme připravovat program pro německé hosty. Prozradím jen to, že to bude výlet do Mariánských Lázní. Na závěr bych ještě ráda velice poděkovala městu Rakovník, díky jehož laskavé finanční podpoře mohou tato vzájemná setkání probíhat.

Edita Čechová, předsedkyně Společnosti pro mezinárodní spolupráci

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.