Obálka

Průmyslováci přiblížili život v Africe

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník je od roku 2013 nositelem titulu Světová škola, který udílí Člověk v tísni. Být „světová“ ale neznamená, že bychom se zaměřovali pouze na poznávání života lidí ve vzdálených zemích, ve světě. Především nás zajímá, jak náš životní styl a chování ovlivňuje druhé. V blízkém okolí a následně v návaznosti i na celé Zemi. Snažíme se postupně měnit to, co lze ovlivnit. Tedy hlavně svůj pohled na různé oblasti života, své postoje, návyky, předsudky, pasivitu či nevšímavost. Samozřejmostí se stalo, že každým rokem na jaře čistíme část potoka i jeho břehy. Škola třídí odpad, přibyl i elektroodpad, úspěšně soutěžíme v recyklohraní.

Možná, že někomu přijde jako samozřejmost, že se elektrikáři zajímají o alternativní zdroje energií, strojaři o ekologické technologie. Ale určitě není běžné, aby se třída během hodiny, při besedě o životě v rozvojových zemích, spontánně rozhodla, vybrala potřebný obnos a koupila ve „Skutečném dárku“ ovci a slepice do Etiopie. My totiž nejsme pouze vyhledávači a příjemci informací, ale snažíme se měnit svůj život a aktivně nové poznatky a zkušenosti předávat dál.

V tomto roce obhajujeme titul Světová škola různorodými aktivitami. Na červen připravili studenti naší školy (třídy E1, S1, E2, S2) zážitkové dopoledne pro děti z MŠ V Parku a MŠ V Lukách, ve kterém jim zábavnou formou přiblížili např. některé aspekty života vrstevníků v rozvojových zemích. Školáčci si vyzkoušeli, jaké to je, když je třeba donést pitnou vodu od vzdáleného zdroje nebo si vlastnoručně udělat těsto a z něho placky, když nejsou nikde obchody. Naboso chodili v písku, po kamení, přes větvičky, trávou, aby zjistili, co musí překonávat děti v Africe, když přinášejí vodu do vesnice. Studenti naší školy společně s dětmi ve skupinkách diskutovali také o zvířatech, která se vyskytují v okolí Rakovnického potoka, o jejich životě, životním prostředí a nutnosti je chránit. Děti si vyzkoušely, co udělá s čistou vodou kousek barevného papíru, olej, nečistoty apod. Společně se studenty hledali, jak samy mohou chránit čistotu vody v místním potoce. Šikovnost školkových dětí se ukázala také při malování. Do kapičky kreslili zvířátka, květiny apod., které potřebují ke svému životu čistou vodu. Na závěr školáci dostali drobné odměny, které naši studenti vyrobili. Dopoledne bylo obohacující jak pro děti z mateřských škol, tak i pro naše elektrikáře a strojaře. Ti si kromě předávání vědomostí také vyzkoušeli způsoby komunikace s druhými lidmi. Chceme velmi poděkovat oběma školkám za důvěru, vytvoření zázemí a vstřícnou spolupráci. Věříme, že školáčci si nové poznatky a zážitky přinesli domů a podělili se o ně s rodiči.

Marie Tesařová, koordinátorka Světové školy

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.