Obálka

Kolik stojí oběd ve školní jídelně

a kdo to zaplatí?

Protože se v souvislosti s plánovaným rozjezdem nové příspěvkové organizace Školní jídelna opět hovoří o ztrátovosti školní jídelny 3. základní školy, rád bych uvedl pár informací, jak to s tou „provozní ztrátou“ fakticky je.

Do konečné ceny oběda, podávaného ve školní jídelně, se stejně jako u jakéhokoli jiného poskytovatele stravovacích služeb musí promítnout tři základní nákladové položky. Jsou jimi cena potravin, mzdové náklady kuchařek a provozní náklady vývařovny. V restauraci zaplatí konečnou cenu strávník. V zařízení školního stravování zaplatí potraviny zákazník (dítě a jeho zákonný zástupce) dle normy pro jednotlivou věkovou kategorii, mzdové náklady stát formou mzdového normativu a provozní náklady zřizovatel.

Výše provozních nákladů na jeden oběd se zjistí tak, že se sečtou veškeré roční náklady na provoz jídelny – plyn, voda, elektřina, likvidace odpadů, náklady na služby (telefon, počítačové vybavení, stravovací systém….) a tyto náklady se vydělí počtem uvařených obědů za rok. Tím se získá údaj o výši provozních nákladů na jeden oběd. V případě naší školy je tato nákladová položka ve výši 12,-Kč na jeden oběd, což při počtu 100.000 uvařených obědů školního stravování za rok činí celkovou částku 1,2 mil. Kč.

Tyto peníze tedy nejsou ztrátou, ale zákonným příspěvkem zřizovatele na úhradu provozních nákladů zařízení školního stravování.

Pokud by si školní jídelna měla tuto částku vydělat vedlejší činností, musela by ji pokrýt ze zisku, který si na takovouto formu vaření může kalkulovat. Takže např. při kalkulovaném zisku 10,- Kč na jeden oběd (cena pro koncového zákazníka by se pohybovala zhruba ve výši 75 – 80,- Kč) by musela jídelna prodat 120.000 takovýchto obědů za rok.

Mgr. Jan Křikava,

3. základní škola, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.