Obálka

Ad Vyvěsit či nevyvěsit

Tibetskou vlajku vyvěšovalo dosud přes 200 českých měst či obcí, které měly v zastupitelstvu většinu členů s přehledem o globální situaci, ale také s cítěním, co znamená okupace jiným státem. Češi by měli o tom něco vědět jak od nacistického Německa v době Protektorátu, tak i sovětského Ruska v roce 1968, kdy solidarita v jiných zemích byla oceňována, i když nemohly přímo pomoci.

Město Rakovník se rozhodlo, že vlajku nevyvěsí. Na druhé straně Nové Strašecí ji od 10. 3. vyvěsilo. Nabízí se otázka, které město má vzdělanější, popř. charakternější zastupitele, jež si uvědomují, že nelze souhlasit s násilným okupováním svobodných zemí, které k tomu nedaly příčinu. Toto, bohužel, nechápe v případě Tibetu ani náš současný prezident, který by nepřijal Dalajlámu asi proto, že nesouhlasil s okupací a snažil se demokratickou cestou pro svoji zemi získat alespoň autonomní svobodu. Udivuje také, že se nenašel v Rakovníku občan, že by vlajku vyvěsil na svém domě, když starosta je proti vyvěšení s tím, že budova je státní a není k tomu určena. V Novém Strašecí jsme k tomuto pokusu byli připraveni v případě, že by se město zachovalo jako Rakovník. (Redakčně zkráceno)

Zdeněk Štěpánek, Nové Strašecí

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.