Obálka

Foto

Účastníci 14. setkání Klubu veteránů bývalého Kyjevského-Bělocerkevského 2. tankového pluku.

 

Tankisté opět v Rakovníku

V sobotu 4. října proběhlo 14. setkání členů Klubu veteránů bývalého Kyjevského-Bělocerkevského 2. tankového pluku. Hostem setkání byl starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl a čestný občan města Rakovníka plk. v. v. Mikuláš Vondráček, zástupce 3. msp. Louny pplk. Jaroslav Šulc a za Klub vojenských důchodců paní Světlana Lochovská.

Před zahájením setkání delegace klubu veteránů a rodina gen. mjr. Josefa Kholla uctily jeho památku na místním hřbitově a u památníku položením kytice k 70. výročí Karpatsko-dukelské operace. Tam při těžkých bojích 22. září 1944 v Dukelském průsmyku padl jako velitel 1. praporu 1. čsl. armádního sboru, který vstoupil 6. října 1944 na území bývalé Československé republiky.

Z důvodů zrušení rakovnických kasáren k 31. 12. 2013 proběhla první část setkání v Muzeu T.G.M., kde nás přivítala jeho ředitelka Magdalena Elznicová Mikesková. Na úvodní vystoupení navázala archeoložka muzea Kateřina Blažková, která prezentovala historii rakovnického regionu a vojenství. Po ukončení proběhla prohlídka s jejím velice erudovaným výkladem. Za to patří oběma dámám naše velké poděkování. Na závěr dopoledního setkání byl promítnut DVD snímek „Loučíme se s posledními vojáky v Rakovníku“, který posléze každý účastník obdržel jako vzpomínku na Rakovník.

Další část setkání proběhla v restauraci Falco. Při slavnostním zahájení setkání bylo předsedou klubu připomenuto významné 70. výročí Karpatsko-dukelské operace, což spojuje historii našeho 2. tankového pluku. Dále vyhodnotil činnost klubu. K tomu vystoupil přímý účastník bojů plk. v. v. Mikuláš Vondráček z Českého svazu bojovníků za svobodu, starosta města Zdeněk Nejdl a pplk. Jaroslav Šulc, který udělil osm plaket 3. msp. k 70. výročí, a paní Světlana Lochovská.

V závěru jednání proběhla volba výkonné rady Klubu veteránů. V upomínku si ­každý odnášel dobrý pocit a fotografii včetně DVD. Závěr a zhodnocení setkání provedl předseda klubu mjr. v. v. Rostislav Konečný. Poděkoval radě klubu a všem účastníkům setkání popřál pevné zdraví a elán na příští 15. setkání Klubu veteránů v říjnu 2015, kdy oslavíme 70. výročí osvobození a ukončení druhé světové války.

mjr. v. v. Rostislav Konečný,

předseda Klubu veteránů Kyjevského-Bělocerkevského 2. tankového pluku

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.