Obálka

Ad Starosta nestrpěl petici

Vážená paní Souchová, proč by se měli lidé obracet v podobných případech na radnici, opravdu nevím. Řešení kauzy kolem primáře dětského oddělení rakovnické nemocnice není v kompetenci města a kauza je jistě hodně složitá. Bohužel, s místostarostou jsem se poradit nemohl, protože byl na služební cestě, a o domluvě s Vámi nikoho neinformoval. Když jsem byl upozorněn na to, že na stolku před kanceláří starosty leží nějaké podpisové archy, o kterých nikdo nic neví, tak jsme po domluvě z opatrnosti tyto archy přemístili do sekretariátu. Bohužel, nikomu nebyl znám důvod ani účel, proč mají občané něco podepisovat. Když vyšel v Raportu článek, že lze na radnici podepisovat „petici“, dotázal jsem se pana Skleničky, aby mi vysvětlil, kde tuto informaci získal. Teprve od něj jsem se dozvěděl, jak to opravdu je. S panem Šváchou jsme si vše vysvětlili a podpisové archy jsme umístili do recepce radnice, kde je důstojnější místo pro takové případy. Nevím, co Vám pan Sklenička říkal, ale slušné by bylo, zeptat se mě osobně, v čem je problém, než mi udělovat K. O. Jinak se lidé samozřejmě na radnici obracet mohou, ale i město musí dodržovat určitá pravidla. Pokud radnice veřejně vyzývá občany k podpisu opravdové petice, zpravidla o tom rozhoduje rada města. Budu rád, pokud Vaše iniciativa pomůže dětskému oddělení nemocnice v Rakovníku a panu Havránkovi osobně.

Ing. Zdeněk Nejdl,

starosta města Rakovníka

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.