Obálka

Foto

Rorýsi nad Pražskou bránou.

 

Kde sviští svišťouni?

Rorýse obecného po většinu roku většinou nevnímáme. Rychlí ptáci létají po nebi, často ve velkých výškách, a když už je pozorujeme, myslíme si, že to jsou vlaštovky či jiřičky. Poprvé si je uvědomíme koncem července a začátkem srpna, kdy rodiče učí mláďata létat a připravovat je na dalekou cestu do jihoafrických zimovišť. V tuhle dobu se rorýsi proměňují v hejnka silně hvízdajících tvorů. Oblétávají v Rakovníku hlavně věže historických staveb, kde v otvorech zdí mají svá skromná hnízda. Kdysi hnízdila početná kolonie i na domech v Pražské ulici. Bohužel jen do té doby, nežli jim architekti zaslepili vzduchovací průduchy síťkami.

Rorýsi jsou mimořádně zajímavým členem naší přírody. Systematicky patří mezi svišťovy a druhou čeledí, která ale nemá u nás zástupce, jsou kolibříci. Z našich tažných ptáků mají nejdelší tahovou cestu až do jižní Afriky.

Z Rakovníka odlétají všichni ptáci v jeden den. Zatímco ještě v podvečer před odletem je vzduch plný pronikavého hvízdání, druhý den zavládne ticho.

Václav Laňka, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.