Obálka

Rakovnická poradna bude mít výročí

Blíží se nám 30. výročí založení místní „rodinné poradny“, nyní oficiálně Centra psychologicko-sociálního poradenství SK. Ano 16. 11. 2014 to bude již 30 let, kdy byl oficiálně zahájen provoz tehdy Manželské a předmanželské poradny v Rakovníku. Organizaci v té době zřizoval ONV Rakovník na základě metodického pokynu MPSV, rozhodnutí vlády v sociální oblasti a v souvislosti se stoupajícím počtem rozvodů v Československu.

Od 1. 11. 1984 se dvě ženy, Marcela Škábová a Magda Kratochvílová, s mladickým entuziasmem sobě vlastním pustily do dobrodružného podniku otevření a provozování rodinné poradny v duchu motta „Stop rozvodům“. První roky provozu se poradna specializovala na řešení partnerských, manželských a rodinných problémů. Ještě v posledních letech socialismu vytvořila dva ojedinělé projekty. Byly to „Besedy se snoubenci a novomanželi“ s cílem edukace manželských technik, aby tehdy velmi mladá manželství přežila svá jalová léta, a „Diskotékové hovory o problémech dospívajících“, zaměřené na výběr partnera, období „chození“ a prevenci drogové závislosti.

Sametová revoluce s sebou přinesla novou dobu a s ní i nová témata. Kolektivismus byl nahrazen individualismem. Poradna se z počátku začala chovat „tržně“ a přidružila ke svému původnímu zaměření poskytování manželského a rodinného poradenství i kosmetickou poradnu, masáže, relaxaci, autogenní trénink a pro obézní odtučňovací kůru pomocí hypnózy. Po několika bouřlivých letech se vrátila ke své původní psychologicko-sociální práci, ale do popředí se stále častěji dostával člověk jako individuum a jeho problémy. Objevila se témata osamělosti, nezaměstnanosti, podnikání, závislostí, workoholismu a vrůstající počet klientů s depresí. V duchu změn se roku 1992 poradna přejmenovala na Poradnu pro manželství rodinu a mezilidské vztahy. Definovanou cílovou skupinou se stal „každý, kdo se ocitl v krizi“.

Změnou názvu a zaměření se objevili v rámci rodinných konzultací noví klienti, děti pod 16 let a s nimi i problematika výchovných problémů a potíží vyplývajících z postavení dítěte v rodině včetně zneužívání a týrání, zvyšující se agresivita dětí a stoupající počet případů šikany. Vynořují se nově u klientů poruchy příjmu potravy a psychosomatické problémy. Počátkem roku 2007 zřídila poradna další oddělení – Intervenční centrum pro pomoc osobám ohroženým domácím násilím (zejména v souvislosti s policejním vykázáním) s působností pro Středočeský kraj. Toto oddělení fungovalo v rámci poradny do 31. 3. 2010, kdy bylo rozhodnutím SK přemístěno pod Zařízení sociální intervence na Kladno.

V té samé době se poradna stává zastřešující organizací všech poradenských pracovišť SK a pro Středočeský kraj hlavním realizátorem odborné Přípravy žadatelů o Náhradní rodinnou péči a již čtvrtým rokem pořádá kurzy pro osoby uvažující státi se osvojitelem, pěstounem, pěstounem na přechodnou dobu či druhožadatelem o osvojení či pěstounskou péči. V roce 2012 byla poradna přejmenována na Centrum psychologicko-sociálního poradenství. Tolik po dnešek.

Asi vás napadá, proč poradna píše oslavný článek půl roku před výročím? Tento článek je vlastně výzvou pro vás, kteří jste kdy měli co do činění s naší poradnou. Byli bychom totiž nesmírně vděční za jakékoliv připomínky, komentáře, zážitky nebo zkušenosti. Proto vás prosíme o zodpovězení následujících dotazů: Absolvovali jste někdy konzultace v naší poradně? Co vám to přineslo? Ovlivnilo to nějak váš život? Absolvovali jste archaické „Besedy se snoubenci a novomanželi“? Jste ještě spolu? Jaké je vaše manželství? Účastnil se někdo „Diskotékových hovorů o lásce, drogách nebo o čemkoliv “? Mělo to pro vás nějaký smysl? A co odtučňovací kúra hypnózou? Nastartovala vás ke zdravějšímu životu? Jak jste spokojeni se svou aktuální váhou? Navštívili jste Intervenční centrum? Pomohlo vám? Jste absolventi kurzu Náhradní rodinné péče? Jak se má dítě ve vaší pěstounské péči? Jak se vám žije ve zvětšené rodině? Nebojte se psát jakékoliv příspěvky, i negativního rázu, a to i anonymně na email info@poradna-rakovnik.cz, kontaktní formulář na www.poradna-rakovník.cz, nebo poslat poštou na adresu: Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, Nádražní 469, 269 01 Rakovník.

Mgr. David Prokop

a PhDr. Marcela Škábová

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.