Obálka

Setkání partnerských měst

Ve dnech 16. až 18. května se uskutečnilo již 28. setkání partnerských měst Rakovníka a Dietzenbachu. Slavnostního pátečního přivítání v Domě osvěty se účastnil starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl a místostarosta města Dietzenbachu Dietmar Kolmer.

Poté se již zcela zaplněný Dům osvěty mohl zaposlouchat do nádherných tónů, které zahráli mladí hudebníci. Letos s sebou dietzenbašští přivezli dvě kapely z hudební školy, Jugendorchester a Add-onś, které vystoupily společně s rakovnickou hudební skupinou Grippeds pod vedením Stanislava Brabce.

Víkendový program se dále nesl ve znamení celé řady osobních přátelských setkání. V sobotu byla na programu prohlídka kláštera v Plasích, která všechny účastníky nadchla. Na pořadu dne byla také neméně zajímavá exkurze do závodu RAKO III.

Již několikátým rokem se pořádají přátelské sportovní turnaje v basketbale, kterých se účastní žáci 3. ZŠ v Rakovníku a žáci ze školy Heinrich-Mann z Dietzenbachu. Žáci 3. ZŠ pod vedením trenérů Jana Křikavy a Tomáše Pavlíčka výborně reprezentovali své město i školu. Letos se připojilo i družstvo basketbalistů z 1. ZŠ pod vedením učitele Martina Borského. V sobotu dopoledne se odehrály basketbalové turnaje a odpoledne si mladí sportovci zpestřili prohlídkou města a návštěvou Železničního muzea v Lužné.

V neděli dopoledne probíhaly závěrečné zápasy basketbalového turnaje a jeho vyhodnocení.

Celé toto víkendové setkání vyvrcholilo společným nedělním obědem a pak již následovalo rozloučení a odjezd hostů zpět do Dietzenbachu.

Na závěr je třeba zdůraznit, že celé setkání se mohlo uskutečnit díky finanční podpoře města Rakovníka, Česko – německého fondu budoucnosti a rakovnických podniků a podnikatelů. To nejdůležitější na celém partnerství pořád ale zůstává stejné – nadšení všech účastníků a jejich snaha o vzájemnou komunikaci. Všem, kteří se o to zasloužili, patří velké poděkování. Již dnes se těšíme na příští rok, kdy se partnerské setkání koná v Dietzenbachu. Zároveň bychom mezi sebou rádi uvítali i nové zájemce.

Edita Čechová,

předsedkyně SMS Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.