Obálka

Uklízeli při Dni Země

Téměř čtyřicet velkých igelitových pytlů plných pet lahví, sáčků, papírů a dalšího odpadu nasbírali účastníci sobotní vycházky ke Dni Země po okolí města Nové Strašecí.

Tuto pracovní vycházku na pomoc přírodě pravidelně pořádá Honební společenstvo Nové Strašecí, junácké středisko Mušketýři Nové Strašecí, občanské sdružení Přátelé Pecínova a děti z místní základní školy pod vedením paní učitelky Márii Bradnové. Pro novostrašecké skauty je účast na této akci již samozřejmostí. Každým rokem se v jejich řadách najde mnoho dobrovolníků, kterým není lhostejný stav krajiny nejen v našem bezprostředním okolí. Je potěšitelné, že se pravidelně účastní i ti nejmladší skauti, kteří si tak osvojují kladný vztah k životnímu prostředí.

Nejinak tomu bylo i první dubnovou sobotu tohoto roku. Před budovou České pošty se sešlo necelých 40 členů junáckého střediska. Rozdělili se na pět přibližně stejně velkých družin a vydali se kupříkladu čistit lokalitu Palouček, Rudskou pěšinu, okolí rybníka pod nádražím a břehy obou Podhůrek. Na závěr byli všichni účastníci akce odměněni špekáčky, které si mohli opéct nad ohněm. Další téměř čtyřicetičlenná skupina se vydala směrem ke kapličce mezi Novým Strašecím a Stochovem. I tady si na závěr všichni zaslouženě odpočinuli u táboráku a opekli si buřty.

Odklizeného nepořádku bylo opět mnoho, pozitivní však je, a na tom se shodli snad všichni, že věci nepatřící do přírody v okolí našeho města přeci jen postupně ubývají.

Ivana Rezková, Nové Strašecí

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.