Obálka

Botanická zahrada,

nebo selský dvůr?

Všechno začalo před časem, kdy vedení zemědělské školy v Rakovníku zveřejnilo svůj záměr otevřít nový studijní obor „Chov exotických zvířat“ s cílem získat více zájemců o studium na škole. Bohužel, pro tento náročný obor nemělo žádné materiální zabezpečení, chovatelská zařízení, odborníky ani potřebné peníze.

Protože jsem zařizoval několik expozic živých zvířat v zemědělské škole v Rakovníku (pracoval jsem tam řadu let jako učitel) nebo v Muzeu T. G. M., kde jsem vedl přírodovědné oddělení, věděl jsem, co to obnáší. Takové zařízení nelze vybudovat za rok. Tehdy mé připomínky vyšly i v týdeníku Raport. Navštívil jsem také tehdy stínového ministra školství senátora PhDr. Marcela Chládka, který mne ubezpečil, že iniciativu ředitele zemědělské školy bude podporovat a zajistí pro školu od kraje potřebných 100 000 Kč (podle mého názoru to byla suma nedostatečná) na nový obor. Jediný, kdo mne tehdy podpořil v tisku, byl zástupce šéfredaktora Raportu PhDr. Tomáš Bednařík v rubrice „Bylo – nebylo“ vtipným článkem s obrázkem „Jak má vypadat exotické zvíře“.

A jak sliby dopadly? Žáci nového oboru se 1. září marně těšili na exotická zvířata – stejně jako jejich rodiče. Jak skončily sliby senátora, se můžete dočíst v článku Lenky Pelcové „V zahradě nechal polovinu srdce…..“ (Raport, 8. dubna 2014). Nedávno se v botanické zahradě v Rakovníku objevila první „exotická zvířata“ – kozlík a ovečka. Připomnělo mi to mého synovce, který byl jako sedmiletý s rodiči na dovolené v Krkonoších a uviděl stádo krav. Zeptal se rodičů, co je to za zvláštní zvířata. U dítěte, které se narodilo a vyrostlo v Praze, se to dá omluvit. U učitelů živočišné výroby na odborné škole je to důvod k zamyšlení. Umístění ohrady nad jezírkem v zahradě pak připomíná osud klášterů v padesátých letech, kdy se měnily na skladiště krmiv, hnojiv a kasárna…. Pokud se uskuteční záměr ředitele zemědělské školy v Rakovníku přemístit do hlavní části botanické zahrady zvířata, budou zvláště potěšeni rakovničtí občané, kteří bydlí u potoka směrem ke koupališti a kterým místo vůně kvetoucích rostlin z botanické zahrady budou západní větry přinášet (zvláště v letních měsících), „vůni“ kozla. Kdysi měli na vesnici tzv. obecního kozla, majitel dostával od obce sice dotace, ale kozel musel být umístěn – kvůli zápachu – na okraji vesnice. Pokud ředitele zemědělské školy nikdo nezastaví, bude královské město Rakovník první a jediné, kde je kozel umístěn v obytné části města. Místo vzácných motýlů, které sousedé botanické zahrady vídali na svých zahradách, budou k nim přilétat hejna much, kterým se bude v „chovných“ zařízeních zahrady výborně dařit….

Původně byla botanická zahrada zemědělské školy v Rakovníku určena pro výuku studentů školy. Tím byl také vymezen sortiment rostlinných druhů. Díky obětavosti, dobrým nápadům učitelů a pracovitosti studentů se zahrada za více než 50 let své existence zařadila na přední místo mezi zahradami zemědělských škol. V posledních letech ji také soukromé sbírky vzácných rostlin povýšily mezi špičkové zahrady v České republice, může se řadit k takovým zahradám, jako je zahrada v Praze-Tróji, Liberci či Brně.

Doufám, že se město Rakovník postaví za to, aby botanická zahrada v Rakovníku zůstala botanickou zahradou i v příštích letech.

Mgr. Jan Lukáš, Lužná u Rakovníka

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.