Obálka

Jaro je tady…

„Přilétlo jaro z daleka a všude plno touhy…“ napsal básník. Dnes by musel napsat: „Přilétlo jaro z daleka a všude plno odpadků.“

Vážený občane, až pojedeš z Rakovníka do Kněževsi, zastav nebo alespoň zpomal na výjezdu z lesa. Na levé straně je vyasfaltované parkoviště a na něm uvidíš, jak si náš spoluobčan „Homo sapiens, člověk moudrý“ udělal skládku odpadků, pneumatiky, plasty, nábytek, sklo atd. Člověk žasne, jak je to dnes vůbec možné. Máme kontejnery na domovní odpad, na tříděný odpad, máme sběrné dvory, kde můžeme odložit nepotřebné věci zdarma. Máme ministerstvo životního prostředí, máme odbory životního prostředí, máme zákony na ochranu přírody, máme vyhlášky – více snad už ani nelze. Chybí nám však, alespoň některým, úcta k přírodě, odpovědnost a úcta k spoluobčanům – obecně slušnost. Jiné vysvětlení nemám.

Tragické však je to, že i když příroda si dovede s některými našimi přehmaty poradit sama díky samočistící schopnosti, s plasty, pneumatikami a sklem si neporadí. Pokud takové černé skládky neodstraní s nemalým finančním nákladem sám majitel pozemku, pak to bude na dlouhá léta vizitka naši vzdělanosti a naší kultury. Chyba snad je i v tom, že na takovýchto místech není označení „Zákaz skládky“. Jsou mnozí, kteří se domnívají, že to, co není zakázáno, je povoleno.

MUDr.Vladimír Pešek, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.