Obálka

Automaty nebo závory?

O tom, jak optimálně vyřešit zpoplatnění provozu v centru Rakovníka, se již dlouho diskutuje. Byly schůze a zasedaly komise. Protože se však těchto akcí zúčastňovali především vysoce aktivní mladší občané, kteří preferují likvidaci závor a instalaci souboru výběrčích automatů, převládl mediální názor, že jedině automaty jsou tou nejlepší cestou řešení. Je přirozené, že mladí a sportovně naladění občané si při parkování rádi zaběhnou několik desítek metrů od zaparkovaného auta k automatu a zpět. Docela rád bych ale viděl takového borce, který by po úrazu musel k chůzi používat francouzské hole – jak by se za jakéhokoliv počasí – třeba i při náledí, s radostí a úsměvem na tváři belhal k nejbližšímu automatu.

Stávající a léty osvědčený způsob zpoplatnění provozu na náměstí metodou závor a výběrčí budky je ideální pro většinu obyvatel a pro svoji ohleduplnost nejlepším řešením. Metoda s parkovacími automaty je oproti závorám investičně náročnější, snadno zneužitelná a pro seniory nepoužitelná.

Za seniory a zdravotně postižené občany si přeji zachování stávajícího způsobu.

Ing. Josef Šneberk,

Rakovník-Šamotka

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.