Obálka

Společně pro zachování CHKO

Krátce po jmenování nové vlády se na politickém poli objevila řada nedokončených a kontroverzní témat, která se přímo dotýkají i našeho regionu. Jedním z nich je i přímá resuscitace projektu Národního parku Křivoklátsko, podporovaná mimo jiné novým ministrem životního prostředí. Z regionálního tisku a veřejného diskursu jakoby se toto téma zcela vytratilo. I my proto cítíme potřebu znovu oživit nikoliv projekt samotný, ale rizika s ním spojená. Plně se tak ztotožňujeme s usnesením regionální organizace TOP 09 z února 2011, která projekt nejen nepodpořila, ale rovněž měla zásadní vliv na jeho pozastavení. I dnes je zapotřebí bojovat a znovu upozornit na současný stav české ekonomiky a s tím spojené financování budoucího parku. Musíme znovu mluvit o více než 14 tisících podpisech proti zřízení této instituce, znovu fakticky argumentovat dostatečnost současného režimu ochrany přírody a jako konzervativně smýšlející občané znovu zvolit tu nejlogičtější variantu pro zachování přírodních hodnot v našem regionu.

Začneme tedy od začátku, společně pro dobrou věc! Křivoklátská příroda je zcela unikátní, jde bezpochyby o klenot našeho regionu spadající pod ochranu, která se také dlouhodobě osvědčila. Musíme poznamenat, že Křivoklátsko neexistuje pouze v režimu Chráněné krajinné oblasti, jak by možná název napovídal a jak se mnozí domnívají. Unikátní lesní společenstva jsou biosférickou rezervací UNESCO, spadají jako ptačí oblast pod systém NATURA 2000 a na jeho území vzniká řada tzv. Evropsky významných lokalit. V současnosti je zde také 24 maloplošných chráněných území, včetně Národních přírodních rezervací, ve kterých je režim ochrany velmi přísný a je téměř totožný s národními parky (ani zde nemůžeme běhat mimo vyznačené cesty, tábořit, atp.). Nesmíme zapomenout ani na nedávno zřízený lesnický park Křivoklátsko, vzniklý ze snahy i nadále rozvíjet lesnictví jako kulturní dědictví našeho národa. Připadá vám tato ochrana nedostatečná?

Značně kontroverzní je rovněž finanční stránka projektu. Avizovaný národní park není ve větší míře schopen samostatného financování, nezbytným důsledkem je proto potřeba vybrat více peněz od občanů a v době finanční tísně tak investovat do projektu, který je pro náš region vzhledem k výše uvedenému zcela bezpředmětný. Máme na to?

Přibližme se na závěr blíže k lidem, lesnímu hospodářství a cestovnímu ruchu. Křivoklátské lesy se bez antropogenních vlivů neobejdou, stejně jako řada jiných přírodních stanovišť v Evropě. Místní lesy dávají práci lidem v regionu, který bojuje s nezaměstnaností, a slouží také jako alternativní zdroj energie. To, že máme v regionu jeden z nejkrásnějších komplexu lesů, je zásluhou právě několikasetleté práce křivoklátských lesníků.

S myšlenkou, že se vyhlášením národního parku zvýší jeho turistická návštěvnost a atraktivita, můžeme pochopitelně polemizovat. Na úkor čeho však? Jde nám o přírodu? Nebo o peníze? Zákon o životním prostředí definuje tzv. trvale udržitelný rozvoj, tedy takový, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižovat rozmanitost přírody. Vyložme si jej každý po svém a zamysleme se nad nezbytností vyhlášení NP Křivoklátsko. Popřemýšlejme, zda nám režim CHKO brání v uspokojování základních životních potřeb, a zamysleme se také nad přírodou. Co ona na to?

Jaroslav Vorel,

předseda místní organizace TOP 09 Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.