Obálka

Potok jako nový?

Zaujal mě článek redaktora Slávy Vaice v Raportu 26. 11. t. r., kde uvedl, že firma JBstav a Janoušek po vyčistění úseku Rakovnického potoka v okolí Pustovět a Lašovic by chtěla dokončit čistění mezi Kohoutovic mlýnem a Papírnou u Rakovníka do konce roku a po Novém roce by pokračovala za městem směrem na Senomaty.

Správce toku Povodí Vltavy Jiří Pšenčný se nezmínil o úseku levého břehu potoka mezi mostem přítoku Jalového potoka u čističky Ravos a mostem u Hradců. Hrozí tam bezprostřední zřícení mnoha stromů, které mohou ohrozit nejen průtok Rakovnického potoka, ale kořeny kmenů mohou poškodit i vysokonapěťový kabel k nové trafostanici u Papírny. Dozví se veřejnost, kdo včas provede v tomto úseku rizikové kácení?

Svatopluk Salák, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.