Obálka

Díky za pomoc

Bilancování či ohlédnutí se za uplynulým obdobím se většinou dělá až na konci roku. Život však přináší situace, které se připomínají bez ohledu na kalendář. Takovým mezníkem, který se zapsal do života naší rodiny, je 12. listopad 2012. V tento den vypukl v našem rodinném domku na Branově od vadné elektroinstalace požár, který zcela zničil jeho hospodářskou část a téměř celé první patro včetně zařízení. Celý dům se tak stal „díky“ ohni a následně i hasební vodě během několika hodin zcela ­neobyvatelným. O pomoci potřebným se často mluví, aniž by si kdokoliv uvědomil, jak je v konkrétní situaci neocenitelná.

Na místě se do pomoci zapojili hasiči z Branova, dále přijely jednotky z Křivoklátu, Roztok, Nového Jáchymova, Zbečna a dva vozy HZS Středočeského kraje. S finanční pomocí sociálního odboru v Rakovníku, sbírky občanů Branova, jiných organizací a známých rodiny, včetně bezproblémové spolupráce s Českou pojišťovnou bylo možno zahájit téměř okamžitě potřebné práce, abychom se mohli vrátit zpět do svého. Bezproblémová spolupráce byla i s řemeslníky a potěšilo i dobré slovo. Neopomenutelnou, ba téměř podstatnou pomocí bylo zapojení celé široké rodiny do velkého odklízení a opravování. Velice si ceníme, že bylo možno kdykoliv požádat o pomoc, a vždy se našly ochotné ruce. Vážíme si rodin svých dcer, jejichž kroky na dlouhou dobu vedly denně do našeho domečku, nebo se o nás staraly. Slova díků zaznívala vždy a při každé příležitosti. Chceme po roce poděkovat ještě jednou takto všem, kteří nám pomáhali těžkou situaci zvládnout.

Eduard a Jaroslava Černých, Branov

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.