Obálka

I policisté mají své veterány

Nenechte se mýlit titulkem. Nejedná se o ty čtyřkolé. I když i o ty je dobře postaráno občanským sdružením Policejní historická společnost nebo Muzeem Policie ČR. Organizace Veterán Policie ČR sdružuje policisty ve výslužbě a pracuje na principech občanského sdružení. Obdobně jako vojáci mají své novodobé vysloužilce, stejně tak je tomu i s policisty. A kdo se může stát veteránem Policie ČR? Kterýkoliv policista, který odešel do výslužby na vlastní žádost, ve služebním poměru příslušníka Policie ČR odsloužil nejméně 15 let, nebo odešel do starobního důchodu a zůstal bezúhonný.

Všichni policisté ve výslužbě nadále sledují dění v policii. Snaží se být v kontaktu s kolegy v aktivní službě a mnohdy mohou být i svými znalostmi a zkušenostmi přínosem při odhalování pachatelů trestných činů. Značné pole působnosti se policejním veteránům otevírá ve výchově mladé generace. To především v rámci prevence kriminality, jelikož na základě svých zkušeností z dlouholeté praxe mohou děti a mládež upozornit na mnohá úskalí a nebezpečí, se kterými se mohou ve svém životě set­kat. Někteří prožili v uniformě policisty značnou část svého produktivního věku, mnohdy i více než 30 let, a tak mají na co vzpomínat. Na případy, které zaujaly veřejnost, na své kolegy, na přátelství ve službě i na veselé historky, které byly častou protiváhou práce s mnoha lidskými tragédiemi a neštěstím.

Dalším posláním organizace je zabezpečení důstojného života ve výslužbě i sociální výpomoc v případě nutnosti. Především v těch případech, když kolegové odešli do výslužby s podlomeným zdravím. Stejně tak jde o organizování jednotlivých setkávání okresních a krajských organizací, pořádání kulturních a sportovních akcí. Nezapomínají ani na ty, kteří při výkonu služby položili své životy a zaslouží si pietní vzpomínku.

A jaká je struktura organizace Veterán Policie ČR? Dá se říci, že kopíruje organizační strukturu Policie ČR. Má svého prezidenta, kterým je Jan Zeman. Ten je partnerem policejnímu prezidentovi. Dále má organizace krajské koordinátory, kteří jsou partnery krajským ředitelům, a okresní koordinátory, kteří úzce spolupracují s vedoucími jednotlivých územních odborů. Statut policejního veterána upravují i závazné pokyny policejního prezidenta a vyhlášky Ministra vnitra. Každý policejní veterán může po odchodu do výslužby požádat policejního prezidenta o udělení práva a souhlasu nosit při slavnostních a jiných významných příležitostech, či při výchovné činnosti dětí a mládeže stejnokroj policisty. Pokud je mu vyhověno, obdrží tzv. „veteránské“ rukávové nášivky na stejnokroj. Na levé kapse stejnokroje nenajdete u policejního veterána odznak s identifikačním číslem, ale zpravidla odznak Veterán Policie ČR. Každý z členů organizace má svůj osobní průkaz.

Na závěr ještě vzkaz pro kolegy, kteří jsou, nebo odcházejí do výslužby. Po dlouholetém působení u policie se po bývalých kolegách a kolektivu stýská, a proto je třeba se občas sejít, zavzpomínat, popovídat, či se domluvit, jak můžeme být ještě Policii ČR a společnosti užiteční. Podrobné informace lze získat na www.policejniveteran.cz.

Policejní veteráni si zcela jistě zaslouží úctu, pomoc i přátelství. A to především proto, že značnou část svého profesního života věnovali službě, pomoci a zajištění bezpečí pro naše spoluobčany.

René Černý, okresní koordinátor, o. s. Veterán Policie ČR

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.