Obálka

Foto

Mojmír Fiala

 

Solidarita s rousínovskými koňmi

Po sérii reportáží TV Nova a také na základě vašich článků a dalších podobných v různých médiích po celé naší zemi se zvedla nebývalá vlna solidarity od našich spoluobčanů.

Velmi mile nás překvapila odezva diváků a čtenářů a nestačili jsme se divit, když nám začaly přicházet od neznámých dárců různé pomůcky k chovu koní, např. teplé zimní deky. Také se nám ozvali zemědělci s bezplatnou nabídkou kvalitního sena a slámy, také obilovin, jako je oves, ječmen, pšenice atp. To jsme, bohužel, museli s díky odmítnout neboť již dnes máme zásoby kvalitního sena a slámy ne na jednu, ale hned na dvě zimy. Také obiloviny pro koně nakupujeme pouze s certifikátem bio a krmné směsi dovážíme pouze z UK.

Snad nejvíce nás ale potěšili někteří místní majitelé luk a pastvin, na kterých se koně pasou, s bezplatnou nabídkou dlouhodobého užívání jejich pozemků. Z jejich vyjádření vyplývá, že je těší, když mohou vodit svá vnoučata dívat se na koníky, jak se popásají a někteří dokonce přiznali, že díky médiím se domnívali, že kůň spí pouze ve stoje a mysleli si, že je s nimi zle či jsou nedejbože mrtví, když poklidně podřimovali vleže na zemi v teplém letním odpoledni! Pokládají koně za přínos pro Rousínov. Sice se říká, že pár vlaštovek jaro nečiní, ale my věříme, že dobrá vůle a pozitivní smýšlení přinesou i v tomto směru další významný pokrok již v dohledné době.

A tak stále platí, že i negativní reklama, ba co dím, zle míněná kampaň, může paradoxně přinést mnoho dobrého a popohnat věci tím správným směrem. Mně osobně vaše zle míněná kampaň vyvolala vzpomínky na vyprávění mého dědečka o tom, jak nacisti za války pronásledovali Židy a jaké metody proti nim používali.

Pokud byste byli ochotní ještě alespoň nějakou dobu pokračovat ve vaší kampani v nezměněném duchu, tak bychom ještě zřídili transparentní účet, na jehož konto by mohli solidárně smýšlející občané zasílat příspěvky pro staré koně v rousínovském stádě, kterých, jak si jistě sami umíte spočítat, je zde mnoho, když chovné stádo bylo založeno před cca 25 lety.

Za vaši, i když původně nepochybně jinak míněnou, pomoc vám děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mojmír Fiala

*Blbeček – laik

Vzhledem k tomu, že pan Mojmír Fiala je zaneprázdněn a psychiatrem je mu doporučeno, aby s takovými individui, jako jste vy (zasláno redaktorce Lence Pelcové), nijak nekomunikoval, odpovídám vám já, mediální mluvčí – Hřebčín Dollom.

Na ilustrační fotografii k vaší lživé mazanici jste uveřejnila vynikajícího dvouročka welšparbret. Jako blbeček – laik jste tím chtěla ilustrovat podvyživené koně a pony Hřebčínu Dollom. Zapamatujte si tohoto koně, sledujte ho a dočkáte se, že tato podvýživa bude za 3 roky dostávat zlaté stužky po vítězných parkurech národního a mezinárodního významu, pokud ho nějaké dvounohé hyeny nezničí, např. jedem.

Tento valach byl před nedávnem kastrován. U těchto koní dochází často k úbytku na váze. Pokud se vy, jako blbeček – laik, takto vyjadřujete, je to pouze ubohé a papír, na který mažete blbost za blbostí, se neumí urazit. Horší je, že takto se vyjadřují i osoby odborně vysokoškolsky vzdělané, které jsou dokonce na rozhodujících místech. Nu, blbečci odborníci. Koním neublíží, pokud zůstanou pod odbornou péčí.

Koně se rodí, žijí a umírají. Stejně tak lidi se rodí, žijí a umírají. Prenatální úmrtnost je v různých zemích různá. Do tohoto děje u lidí vstupují různé faktory. Rodí se děti zdravé (chvála Bohu), děti s vrozenými vadami a děti mrtvé. Tak je to i u koní. Hřebčín Dollom má velmi dobrou úroveň v rození hříbat. I úhyn ve stádu je hluboko pod průměrem celoevropským. Stane se, že obvykle z důvodu zásahu cizího elementu se statistika změní. To potom vyšetří soukromá detektivní kancelář. Češi lžou (viz Raport), kradou (balíky sena, izolátory z ohrad v Rousínově), zabíjejí zvířata přímo na pastvě pro maso a zanechají zbytky, kradou naftu a akumulátory z traktorů – to bylo ve Verušičkách, a bojí se koní a zvířata všeobecně nemají rádi – Skřivaň.

Je obdivuhodné u pana Mojmíra Fialy, že vydrží v tomto prostředí morálně zdevastovaného venkova tak úspěšně pracovat. Téměř 20 let bez dovolené o suché skývě chleba. Koně a pony jsou dle odborníků (i z ČR) ve velmi dobrém stavu. Ale Češi vyhání své nejlepší lidi již mnoho a mnoho let.

F. Petrů, mediální mluvčí – Hřebčín Dollom

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.