Obálka

Draci nad Klečetným

Léto se pomalu chýlí ke konci, a proto se v naší malé, nestřediskové obci sešli 31. srpna nadšenci, kteří si chtěli zavzpomínat na zážitky spojené s domácí výrobou draků a jejich následném přemlouvání, aby létaly po větru. Někomu se pouštění draků ke konci srpna může zdát předčasné, ale vzhledem k tomu, že dětem začínají školní povinnosti a musí se tedy vrátit zpět do „civilizace“ , byla akce uspořádána OS Klečetín v tomto termínu. Původní záměr, loučení dětí s prázdninami, vyvolal mezi dospělými takový ohlas, že i dospělí stavěli draky a bojovali o prestiž, což vyvolalo úžasnou atmosféru. Odezva na letošní akci nás zavazuje k pokračování.

Za OS Klečetín Vladimír Velíšek a Jindřiška Hůlová

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.