Obálka

Tatran: Nedělejte ukvapené závěry

Vážená Rado Města Rakovníka, dovolte mi, abych na základě Vaší výzvy z usnesení 665/13 ve znění usnesení 675/13 ze dne 11. 9. 2013 Vám poskytl níže uvedené informace:

- Opětovně zdůrazňuji, že TJ Tatran Rako Rakovník nikdy nefalšovala dokumenty v souvislosti s dotací na rekonstrukcí fotbalového hřiště s UMT 3G (umělá tráva třetí generace, pozn. red.) realizované v areálu Městského stadionu Šamotka, nezpronevěřila žádné finanční prostředky související s touto akcí a nikdy v této souvislosti neorganizovala podvodná jednání či kroky. Toto nečinil ani nikdo z vedení TJ.

- TJ Tatran Rako Rakovník má ve svém archivu základní dokumenty k této akci. A to mimo jiné kopii Žádosti o přidělení dotace, která v originále a s přílohami byla zaslána na MF ČR, originál dopisu MF ČR o tom, že dotace byla naší TJ v roce 2009 přidělena a přesunuta do roku 2010, a v neposlední řadě originál dokumentu Rozhodnutí o přidělení dotace, tzv. ISPROFIN pro TJ Tatran Rako Rakovník na výše uvedenou akci.

- TJ Tatran Rako Rakovník samostatně, ale i ve spolupráci se zhotovitelem díla tj.firmou Phillip, sportovní trávníky, a.s., činí aktivní kroky k tomu, aby nepřehledná situace, která v souvislostí s výše uvedenou dotací vznikla, byla rozpletena, a celá tato kauza mohla býti řádně dořešena a dokončena.

- Já, jako předseda TJ Tatran Rako Rakovník, jsem byl v závěru minulého týdne osloven Policií ČR v souvislosti s podáním trestního oznámení Městem Rakovník na neznámého pachatele, kdy jsem domluven s Policií ČR, že po návratu z mé dovolené se dostavím k podání vysvětlení. S orgány činnými v trestním řízení budu aktivně spolupracovat.

- Jako předseda TJ se obracím dopisem na zastupitele města se žádostí, aby nebyly přijímány ukvapené závěry a aby se vyčkalo na závěry vyšetřování orgány činnými v trestním řízení a na jejich základě ať město Rakovník přijímá další kroky.

Ing. Jiří Froněk,

předseda TJ Tatran Rako Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.