Obálka

Ad Válka dvou hospod…

Budu se vyjadřovat pouze k tomu, co se týká mě. Není pravda, že pan Jirásek netušil, že na stavbu WC pro hospodu musí mít stavební povolení. Já sám jsem mu řekl, že ho mít musí, na to mi odpověděl, že se na to ptal. Když jsem se ho zeptal, co mu řekne soused, když má zeď přímo v okně, řekl, že je s ním domluvený. Zřejmě špatně, protože hned jak pan Novák přijel, poslal dotaz na stavební úřad, kdo mu to povolil bez jeho vyjádření. Tím začal celý kolotoč. První podnět k vodoprávnímu dozoru podal pan Jirásek, a to na mě, starostu, místostarostu, svého souseda a jeho bratra. Co se týče kontroly ze dne 14. 11. 2012 cituji z protokolu: „Jímka se nachází pod vzrostlou túji, z tohoto důvodu nemohla být provedena vizuální kontrola jímky.“ Co se týká Jiráskovy jímky a studny, sám pan Jirásek se v obci netajil s tím, že nemusí vyvážet, a když se moje chata zázračně měnila na rodinný dům, mimo jiné úplně stejně se zázračně měnil rodinný dům čp. 118 na penzion a potom na hospodu pro 10 lidí. Pan Jirásek mi sám řekl: „Na co děláš jímku, budeš muset vyvážet.“ Na to jsem mu odpověděl, že si přeci nezlikviduji studnu.

Ohledně kanalizace můžu jenom říci, že tato akce se připravuje již několik let před tím, než jsem kandidoval, a nevím, co jsem já dirigoval, protože to dělá odborná firma a ne já. Samozřejmě, že voda teče z kopce, a protože některá stavení jsou pod úrovní hlavní stoky, není jiné východisko, než tlaková kanalizace. Rozhodně by nebylo od věci zchladit rozpálené hlavy, ale to by musel pan Jirásek a jeho přátelé aspoň někdy přijít na obecní úřad a nebo na veřejné zasedání a chtít se domluvit.

Karel Karnold, zastupitel obce Branov

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.