Obálka

Hoši, děkujem!

Rádi bychom touto cestou předali veliké díky všem, kdož se podíleli na uspořádání koncertu pro Povodně 2013, jehož výtěžek byl věnován na znovuobnovení sportovního areálu Rozvědčík. Víme, že muzikanti většinou nejsou žádní velcí sportovci a mezi těmi, kteří na koncert přišli, jich možná také mnoho nebylo, ale o to víc je to zjištění příjemnější. Veliká poklona a klobouk dolů před všemi kapelami, které přišly zahrát zdarma, před Kulturním centrem, které dalo prostory a zvukaře, a před těmi všemi, kteří přišli, i když mohli už dávno odjíždět na své zasloužené dovolené. Díky také všem médiím, která o koncertu informovala. Také díky Milanovi, který to všechno ukočíroval a odmoderoval ve svém stylu. Děkujeme také městu Rakovník, obci Šanov a Domovu Ráček za finanční injekci. Věřte, že bude použita správně a na těch potřebných místech. Pokud si přijedete někdy na Rozvědčík zasportovat, budete tu mít vždy kousíček svého místa.

Za vedení SK Nohejbal Rozvědčík-Nezabudice

Pavel Bureš, Slávek Šplíchal, Zuzana Honsová a mnoho dalších

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.