Obálka

Sport zdarma, kultura za 500

Vážená redakce, po dlouhém váhání jsem se nakonec rozhodl reagovat na článek s názvem „Sport zdarma, kultura za 500“, který vyšel ve 23. čísle týdeníku Raport. Vadí mi především nepřesné informace, které obsahuje. Ano, na základě žádosti baseballového oddílu Red Crayfish nám byl propůjčen travnatý pozemek bývalých technických služeb, který funguje jako veřejné hřiště. V praxi to znamená, že tam máme pouze rezervované tři hodiny týdně. Důvodem naší žádosti nebylo nic víc než snaha přiblížit tento sport dětem a vybudovat tak členskou základnu i v našem městě. Bez velkého rozvádění poznamenám fakt, že jsme nezisková organizace a všechny činnosti, které tímto směrem vyvíjíme, děláme ve volném čase a zdarma s vidinou nejistého výsledku. Společně s tímto pozemkem nám byl nabídnut i nebytový prostor v přilehlé budově bývalých technických služeb. V místnosti není žádné vybavení a je menší než školní třída, takže je zcela nepřesné mluvit o tomto prostoru jako o tělocvičně. Místnost nemá topení, na rozdíl od ostatních prostorů, takže se nedá využívat celoročně. Tuto nabídku jsme přijali s tím, že bychom toho mohli využít v případě nepříznivého počasí. Uvnitř jsme byli zatím pouze jednou při předávce, jinak jsme pokaždé trénovali venku. Přes prázdniny se netrénuje a koncem října se přesouváme do skutečné tělocvičny za podmínek, které platí pro ostatní, takže skutečným paradoxem zůstává, že na konci roku zaplatíme poměrovou částku za využívání společných prostorů. Na konci možná zjistíme, že to byl danajský dar. Myslím si, že tyto detaily, které jsem uvedl, zcela mění charakter vašeho článku. Trochu i postrádám smysl jeho napsání. Vaše snaha „přijít celé věci na kloub“ se omezila jen na telefonát Marku Pavlíkovi, tedy osobě, která není s oddílem baseballu spjatá více jak sedm let a tři roky není spjatá ani s klubem Red Crayfish. Nechápu tedy, proč jste ho vůbec ve článku zmiňovali. Bylo by snad lepší zavolat kompetentní osobě, která by Vám vše podstatné do detailu vysvětlila. Pokud chcete Raport prezentovat jako seriózní tisk, myslím, že byste měli podávat čtenářům seriózní a podložené informace. Pokud jste se o toto snažili, tak velmi málo.

Za baseballový oddíl Red Crayfish

Josef Podpěra

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.