Obálka

Foto

 

»Námořnický den« v Městečku

V sobotu 15. června odpoledne připlul do Městečka námořník Pepa a jeho slavná posádka – námořníci, plavčíci, piráti a korzáři. Úderem třetí hodiny zazněl lodní zvonec a osádka se představila všem přítomným hlasitým: „Ahóóój!“ Děti dostaly od posádky lodní lístky a plavba mohla začít. Na každém stanovišti byly připraveny zajímavé úkoly, po jejichž splnění dostali soutěžící potvrzen í na lodní lístek. Po absolvování celé plavby si děti lístek vyměnily za balíček sladkostí a hračku.

Celým odpolednem provázela admirálka Mirka, o hudební doprovod se  postaral pan Luboš Matějovič z Roztok.

Po náročné plavbě si děti pochutnaly na špekáčku a všichni společně si s námořníky zatančili námořnické tance. Počasí přálo, a tak se navečer spokojené děti rozešly do svých domovů a posádka lodi vyplula na další cestu. Všem, kteří se na na přípravě dne dětí v Městečku podíleli, patří velké poděkování.

Miroslava Pokorná, Městečko

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.