Obálka

Foto

Mikuláš Vondráček

 

Hrdina od Dukly slaví devadesátiny

Dne 15. 6. 2013 oslaví 90. narozeniny pan Mikuláš Vondráček.Narodil se v obci Sofievka na západní Ukrajině ve Volyňské oblasti. V roce 1944 nastoupil do Svobodovy armády a v jejích řadách bojoval o osvobození Československa. Účastnil se bitvy o Dukelský průsmyk a postupoval dále, až do konečného osvobození Prahy.

Mikuláš Vondráček je dlouholetým členem Českého svazu bojovníků za svobodu. V okresním výboru dlouhodobě zastává funkci předsedy. Je rovněž členem Československé obce legionářské. V minulosti byl členem ÚV ČSBS, kde pracoval v několika komisích, čímž přispíval k seznamování veřejnosti s dějinami bojů za 2. světové války na východní frontě.

Ve svých projevech vždy zdůrazňoval zásluhy a odvahu účastníků boje za osvobození vlasti jak ve válečných operacích, tak i na poválečném uspořádání naší společnosti. V duchu hesla „Kdo si nepamatuje svoji minulost, je odsouzen znovu ji prožít“. V roce 2008, u příležitosti jeho 85. narozenin, byl Mikuláš Vondráček jmenován čestným občanem Města Rakovníka.

Členové okresního výboru ČSBS v Rakovníku mu přejí do dalších let hodně zdraví a spokojenosti a dostatek sil k tomu, aby i nadále byla veřejnost seznamována s historií a významem odbojářů.

Za OV ČSBS Rakovník Miroslav Svítek, místopředseda

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.