Obálka

Hon na „Heribabu“

To, co začalo jako špatně sepsaná výpověď, nakonec přerostlo v něco, co mi připomíná starý dobrý hon na čarodějnice. Z paní Heriánové, která řadu let učí na 2.ZŠ, se během chvíle stala zlá Heribaba. Paní, která má podle vyjádření učitelů problémy v jednání se žáky, a také problémy s penězi. Proč se vše náhle vyhrotilo? Je opravdu tak hrozná učitelka, nebo jde o úplně něco jiného?

Pokud je paní Heriánová taková, jak ji autoři článku popisují, proč s ní vedení školy již dávno neukončilo pracovní poměr? Z pohledu učitelů jde o dlouhodobý problém. Proč však loňská školní inspekce na 2.ZŠ na nic tak závažného nepřišla?

Jde-li o zmíněné peníze za doučování... já jsem rodičem dítěte, které chodí k paní učitelce na doučování celý rok. Paní Heriánová si nikdy neřekla za doučování o jedinou korunu.

Vřele doporučuji všem, kdo se postavili proti paní učitelce, aby naslouchali těm, kdo mají paní učitelku rádi a ví proč. Budiž slyšena i druhá strana.

Jiří Bort (kazatel Církve bratrské v Rakovníku)

Je to jako šílený sen

Článek v Raportu ze dne14. 5. 2013 nadepsaný „Postoj zaměstnanců 2. ZŠ...“ mě donutil k tomu, abych některá fakta vysvětlila a uvedla na pravou míru.

Opravdu jsem od vedení školy dostala neoprávněnou okamžitou výpověď z pracovního poměru, hlavně za to, že jsem (jako někteří další) doučovala žáky „za úplatu“.

Proto jsem se obrátila na advokáta a nestandardnímu jednání pana ředitele jsem se bránila. Způsob, kterým pan ředitel následně reagoval, kdy sice uznal svou chybu a hned druhý den mě vzal zpět do pracovního poměru, ale zároveň demonstrativně před celým kolektivem zaměstnanců (vyjma mne) prezentoval svůj pohled na věc a oznámil, že podá rezignaci.

Když jsem se toto doslechla, dovolila jsem si jej navštívit, problémy jsme vyřešili a dohodli se, že nechceme poškozovat dobré jméno školy a narušovat výuku žáků. Zároveň jsem ho přesvědčovala, aby rezignaci nepodával, že škole zajistil vysokou úroveň a profesní kredit.

Proto jsem šokována reakcemi, sprškou pomluv, polopravd a zášti ze strany mých kolegů po mém návratu do školy. Celá situace mi připadá jako šílený sen, ve kterém mne nějaká „šedá eminence“ používá jako obětního beránka v problému, který jsem nezpůsobila.

V závěru bych chtěla poděkovat těm rodičům a žákům (i bývalým) za jejich morální podporu, která mne velmi těší.

Mgr. Hana Heriánova

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.