Obálka

Oběd jako od maminky

Při různých příležitostech přejeme našim drahým a přátelům zdraví, štěstí, lásku a spokojenost. Zdraví je alfou a omegou všeho, co nám život dává. Štěstí a láska jsou jeho přidanou hodnotou. Když to všechno máme, jsme spokojeni. Zapomněli jsme však na majetek, peníze a úspěch. To jsou však přání pomíjivá a nepodstatná, někdy ryze osobní. Zjišťujeme, že se nám nabízí další podmínka ke spokojenosti, tou je strava a jídlo vůbec. Bez tohoto atributu by byl život nemyslitelný a všechna naše předchozí přání by se stala frázemi. A je to tak jednoduché, vzdejme tedy hold jídlu a všem, kteří nám ho připravují. Skláníme se v hluboké úctě před našimi manželkami, maminkami a babičkami, které dokážou neuvěřitelné. Přitom však zapomínáme na ty, kteří si tuto nezbytnost vzali jako službu, třeba pro důchodce. Mám na mysli pracovníky školní kuchyně při 3. ZŠ v Rakovníku. Jsou to velice erudované paní kuchařky, jejich kolega, provozní personál a samozřejmě vedení. Je to pro nás, důchodce, služba, která, která nám ulehčuje a zpříjemňuje život. Vždy se setkáváme s příjemnými a ochotnými lidmi, kteří dovedou i při vydávání oběda vykouzlit milý úsměv, což je takové pohlazení na duši. Jsme velmi spokojeni s kvalitou i pestrostí jídel. Přiznávám, že mnozí z nás by doma obědy takových parametrů nepřipravovali. Poznáváme i jídla pro mnohé neznámá. Zkrátka, jsou to obědy připravované profesionály. Týdenní jídelníček je vyvěšen s předstihem na nástěnce i na internetu. Když některé jídlo není podle vkusu strávníka, není to vinou kuchařek, nýbrž odlišným vnímáním chuti oproti těm, kterým nabízené menu vyhovuje. Velkou pomocí nám, důchodcům, je i skutečnost, že kuchyň plní svoji funkci i v době různých školních prázdnin.

Vážení pracovníci školní kuchyně, vyjadřuji tím názory a postřehy celé řady spokojených důchodců. Děkujeme vám za kvalitní obědy, váš milý přístup k nám, ochotu, trpělivost, čistotu a pořádek. Asi vám to ještě nikdo neřekl, ale bez vás by hodně osamělých a nemocných penzistů nemělo pět dnů v týdnu co do úst. Jsme rádi, že vaše obědy jsou „jak od maminky“. Vnímáme, že do práce vkládáte cit a pochopení. Přejeme vám samé spokojené strávníky, pevný a spolehlivý kolektiv, který dovedl odolat různým likvidačním aktům a bude svou poctivou prací a oblíbeností tyto a podobné aktivity zdárně odrážet. Vždyť vaše obědy nejsou jen „jako od maminky“. Jejich kvalita dokazuje, že je vytvořily maminky opravdové.

Poděkování za existenci kuchyně letí také na ředitelství 3. ZŠ v Rakovníku, které provozovnu podporuje a zaštiťuje. V neposlední řadě důchodci – strávníci děkují Městskému úřadu v Rakovníku, ani on nepodlehl vábivým hlasům a tuto jedinou výhodu nám zachoval. Tímto aktem, vážení zastupitelé, jste odzbrojili šiřitele různých fám a neblahých zpráv. Zachovejte to, co jiným pomáhá, funguje bezproblémově a odvádí práci pro spokojenost občanů našeho krásného města Rakovníka.

Zdeněk Pečinka, spokojený důchodce, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.