Obálka

Jak to vidím já

Nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně. Alespoň tak to tvrdí všichni „koňáci“. S velkým zájmem jsem si v Raportu přečetl článek o stavu křivoklátských lesů. A bylo to o to zajímavější, že to bylo z úst ministra zemědělství Petra Bendla. Psal o tom, jak byl překvapen a udiven stavem porostů, když navštívil křivoklátské lesy. Přirovnával některé desetileté porosty k bonsaji, dále mluvil o tom, že dvacetileté stromy jsou vlastně na odpis. A že je potřeba, aby se vedení Lesů ČR podívalo na to, jak hospodaří na Křivoklátsku lesní správa. A také, že je potřeba něco dělat s přemnoženou zvěří, respektive s tím, jak hospodaří honební společnosti, které zde mají pronajaty honitby. S přemnožením je potřeba určitě něco udělat. Ale teprve teď, když na to upozorní ministr? Zajímavé na tom je, že pan ministr, jako milovník koní, řadu let právě tyto křivoklátské lesy brázdí na hřbetě koně. To si nikdy dříve stavu tamních lesů nevšiml? Koně klapky na očích mají, ale že by si je navlékal i on sám? Tak si kladu řečnickou otázku. Co za tím vězí? Není to třeba snaha o obsazení dosud volného místa ředitele Lesů ČR nějakým „vhodným“ kandidátem? Nebo snad je za tím snaha o pronájem honiteb „lepším“ hospodářům? Nevím. Možná, že nám na to odpoví sám pan ministr svým dalším tahem, nebo rozuzlení přinese blízká budoucnost.

Bohouš Knobloch, Kroučová

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.