Obálka

S internetem skončila i knihovna

V Raportu č. 13 byl uveřejněn článek o knihovně v Roztokách. Protože neodpovídá skutečnosti, chci vše uvést na pravou míru. Já jako knihovnice jsem marně upozorňovala pana starostu, zastupitelstvo i pana Bednaříka, že když skončí internet, skončí tím také knihovna.

Umožnění přístupu veřejnosti k internetu ukládá knihovnám zákon č. 257/2001. Je to také jedna z podmínek, aby byla knihovna zapsána v registru knihoven Ministerstva kultury ČR. Pokud tuto podmínku knihovna nesplní, bude z registru vyškrtnuta.

Protože k 29. 3. 2013 byl u nás v knihovně zrušen veřejný internet, porušili jsme zákon a knihovna byla z registru vyškrtnuta. Tudíž nám zanikly veškeré výhody. Pan starosta tvrdí, že se musí chovat ekonomicky. Já ale jeho ekonomické myšlení nechápu. Máme nabídku bezplatného připojení knihovny k internetu od M. Kopeckého, předsedy Křivonetu. Jestliže nabídku nevyužijeme, zůstane úřadu jenom místnost plná starých knih. Pro informaci uvádím, že loni nám bylo z kladenské knihovny zdarma zapůjčeno a dovezeno 631 nových knih v hodnotě 180 000 Kč.

Je mi z celé situace smutno, protože do knihovny chodí hodně čtenářů a přibývají. Nechci se stát hrobníkem knihovny!

Dana Hessová, knihovnice v Roztokách

 

Pozn. redakce: Své vyjádření přislíbil i starosta Vladimír Melč, a to jakmile bude provedena analýza četnosti internetových připojení v knihovně a proběhnou jednání s ředitelem Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.