Obálka

O titul Světová škola

Střední průmyslová škola v Rakovníku (SPŠ) se v letošním školním roce pokouší dokázat, že je školou, v níž je kromě odborných znalostí důležité také povědomí o světě v globálních souvislostech. Dokazuje to svou účastí v projektu Světová škola, který je zaměřen na globální rozvojové vzdělávání. Cílem tohoto projektu je šíření osvěty o aktuálních světových tématech na školách a jejich řešení i na místní úrovni. Ocenění Světová škola uděluje nezisková organizace Člověk v tísni ve spolupráci s organizací ADRA. Zatím se tímto titulem pyšní 11 českých škol a SPŠ chce být další z nich.

Proč chceme získat tento titul? Není nám lhostejné, jak náš životní styl ovlivňuje druhé. Chceme vědět víc o tom, co se děje v našem okolí, ale také třeba v rozvojových zemích. Informace nejenom vyhledáváme a získáváme, ale také se o ně dělíme s ostatními. Cílem jsou ale především změny našich postojů a chování, které vedou ke snižování negativních dopadů našeho života na Zemi.

Žáci s vyučujícími vytvářejí týmy, které si rozšiřují znalosti o tématech zahrnutých v Globálním rozvojovém vzdělávání a snaží se je předávat dál. Co děláme konkrétně? Týmy čtvrťáků oboru elektrotechnika během října až prosince shromažďovaly například informace o škole: o energetice budovy, spotřebě elektřiny, plynu, vody, o odpadech, o způsobech dopravy žáků a personálu do školy apod. Z údajů spočítaly ekostopu školy a navrhly opatření na její snížení. Své návrhy po validaci předloží vedení školy k zapracování do plánu rozvoje SPŠ.

Ve spolupráci s ADROU a společností Člověk v tísni proběhlo na Střední průmyslové škole v Rakovníku promítání filmů a beseda s pamětníkem v projektu Jeden svět na školách, několik interaktivních seminářů, v prosinci si studenti vyzkoušeli, jak probíhají volby prezidenta ČR.

Tým třeťáků ve spolupráci s vyučujícím připravil pro celou školu prezentaci o vodě v rozvojových zemích, na kterou navázala probíhající sbírka. Její výtěžek bude použit ADROU ke spolufinancování nákladů na vrtanou studnu v Bangladéši, konkrétně pro školu AHTSS. Ve výuce se studenti seznámili s pojmem virtuální voda a její rolí ve státní ekonomice, vypočítali si svou osobní ekostopu, ozřejmili si pojem vodní stopa některých výrobků apod.

Jak je zřejmé, ústředním tématem tohoto školního roku je voda. Proto také aktivity projektového dne „Boj o vodu, boj o život!“, který budeme pořádat pro veřejnost 9. 4. 2013, umožní zájemcům získat informace o vodě naše okresu a problémech s vodou v rozvojových zemích. Veřejnost bude mít také příležitost si osobně prozkoumat, kde lze ušetřit v jejich domácnosti nebo jak snížit osobní negativní dopad na životní prostředí. Pro žáky základních škol v Rakovníku připravují týmy našich studentů soutěž o vodě.

Víme, že nemůžeme zachránit svět, ale můžeme změnit sebe a druhým alespoň trochu pomoci.

 

Tereza Kejlová, SPŠ Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.