Obálka

Ad Semafor Na Váze

Chápu znění zákona 361/2000 Sb. a příslušného paragrafu vztahujícího se k provozu světelných zařízení na křižovatkách. Tento zákon takto řeší pravidla provozu veškerých křižovatek, jak ve velkých městských aglomeracích, tak v malých městech. Jak známo, smyslem svítící zelené šipky je hlavně to, aby se křižovatky dlouho neblokovaly a řidiči aby křižovatku v zájmu plynulosti provozu rychleji opouštěli s ohledem na chodce a ostatní účastníky provozu. Jmenovaná křižovatka Na Váze je sice řízena semafory přesně podle zákona, ale postrádá jakoukoli logiku. Svítící zelená šipka vpravo, svítí pouhé tři vteřiny, poté zhasne bez prodlevy s rozsvícením klasické zelené a opět se nerozsvítí ani po následných osmi klasických zelených signálech semaforu.

U soudu je křižovatka úplně stejná, navíc se chodci hlásí o přechod stiskem tlačítka, ale zhasnutí zelené šipky funguje s prodlevou, kdy po zhasnutí zelené šipky řidiče zastaví svítící červená a až po prodlevě, kdy naskočí chodcům zelená, pustí řidiče s vozidly do křižovatky. Myslím si, že i když oba rozdílné způsoby signalizace jsou podle zákona, Na Váze svítící zelená šipka, která svítí jednou po zhruba 10 klasických zelených s dobou signalizace tři vteřiny, způsobuje více zmatků, přestože je podle zákona vše v pořádku. I když nepředpokládám, že dojde k nějaké změně, věřím, že hodně řidičů si dá nyní na jmenované křižovatce pozor. Ovšem přijede-li do města podle mýtů a omylů někdo z jiného města a bude-li chtít stihnout zelenou šipku, neznaje tří vteřinovou dobu signalizace, bude sice vše podle zákona v pořádku, ale chodci to už nikterak nepomůže. Myslím si, že víc než odpovídající všeobecný zákon by pro zvýšenou bezpečnost mohla platit i logika a smysl zelené šipky, která vlastně nemá vůbec žádný smysl, když si svítí jen někdy a jen na tři vteřiny.

Aleš Brunner

 

Poznámka redakce: Na základě připomínek občanů došlo k jednání mezi odborem správy majetku MěÚ Rakovník, společností JTS, která semafory spravuje, policií a odborem dopravy a již v průběhu tohoto týdne dojde k úpravě nastavení semaforů Na Váze, které zajistí větší bezpečnost chodců.

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.