Obálka

Odmítám parkování jako represi občanů

V tomto pojetí spatřuji „radniční“ návrh parkování. A to především proto, že přikazuje použít parkovací automat nebo čipové zařízení, případně jiné různé úkony. Za vrchol represe považuji závory, v čemž si zřejmě libuje pan starosta, neboť jste někde něčím a někým uvězněni a tedy nedobrovolnými zajatci kohosi. Mnou podaný návrh je koncipován především jako služba občanům, kterou vykonávají živí lidé, osobním přístupem k zákazníkovi a ne automaty. Pokud jde o další negativa „radničního“ návrhu, postrádám poškození svěřené věci nebo její ztrátu. A jsme u velmi závažného nedostatku, který nejde aplikovat kdekoliv. Zejména ne na náměstí, ale i na jiných místech, kde nelze vytvořit potřebné podmínky, jako například oplocení a řadu dalších. A na náměstí ještě proto, že je veřejným prostranstvím, na kterém nelze parkovat, ale pouze stát, takže nemůže být ani řeč o poplatku za parkování. Jde tedy pouze o možnost dočasného záboru veřejného prostranství (stáním), o poplatku za jeho dočasný zábor. Poplatek za parkování je možný, podle mého soudu (a ne jenom mého), na k tomu zřízených plochách, řádně pro tyto účely vybavených, jako je oplocení, kontrolovatelný příjezd a odjezd příslušnou osobou a některé další podmínky, včetně odpovědnosti provozovatele za již zmíněné případné poškození svěřené věci, nebo její ztrátu s uvedením na dokladu o parkování. Tato hlídaná parkoviště jsem písemně navrhl u Vysoké brány, Na Šalamounce a na ploše po bývalém Dělnickém domě. Přes všechna dušování o odstranění závory i předvolební sliby se „ověřují“ parkovací hodiny, nekoná se ani slíbený výběr řešení z podaných návrhů občanů, kterých prý přišlo, podle pana starosty, „jenom“ 22. To zřejmě nestojí zato se jimi zabývat. Co kdyby náhodou některý uspěl proti „radničnímu“ souboru z větší části nesmyslů a tím se potvrdilo, že se vyhodilo přes 200 tisíc korun? Zatím se k mému návrhu téměř po roce „vyjádřil“ pan Koloc. Cituji: „Nedovedu si představit, že na náměstí bude někdo chodit s kleštičkami v placaté čepici.“ Mohu ujistit pana Koloce, že si to nepředstavuji ani já, ale co je důležitější, že mají jasnou technicko - organizační vizi pánové ve vedení Údržby městských komunikací, jako možný budoucí provozovatel. A protože pan všeuměl radní Koloc dovede sehrát různé role a ne vždy divadelní, mohl by se i úspěšně občas zhostit dobové figury výběrčího jako turistická atrakce, možná i na vedlejší pracovní poměr. „Radniční“ projekt parkování má také za cíl řádně provětrávat peněženky za poplatky, aby se těmito příjmy alespoň zčásti zamázly díry v rozpočtu města, za (v mnoha případech) zcela nehospodárně, leckdy i doslova zbytečně vyhozené peníze. Stávající koalice v zastupitelstvu města zamlžuje i uplatnění náhrady ekonomických škod, způsobené nedbalou prací úřadu. A tak, občane, plať ty! Toto téma je nekonečným předmětem diskuzí a asi ještě téměř rok a půl bude. V nejbližším možném čase navrhnu, aby byl pověřen pan Jaromír Tupý sestavením expertní skupiny pro vyhodnocení podaných návrhů.

Miloslav Kubínek,

zastupitel města za KSČM

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.