Obálka

Ad Semafor Na Váze

Ve 4. čísle Raportu byl na str. 7 zveřejněn příspěvek pana Aleše Brunnera, který si stěžuje na nastavení semaforu na křižovatce Na Váze. Konkrétně píše: „Na semaforu totiž nelze věřit svítící zelené šipce vpravo, která řidiči říká, že chodci mají červenou. Řidiči totiž po vjezdu do křižovatky zelená šipka zhasne za zády a bez jakékoli prodlevy okamžitě naskočí chodcům zelená, čímž semafor nažene chodce přímo pod kola rozjetých odbočujících vozidel.“

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně častou otázku, na kterou pracovníci Městského úřadu odpovídají, rozhodli jsme se na výše uvedený článek reagovat. Situace popsaná panem Brunnerem je jedním z častých mýtů a polopravd, které se vyskytují mezi laickou veřejností o pravidlech provozu a řízení motorového vozidla.

Podle zákona 361/2000 Sb. §70 odst. 2 písm. g: Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál „Doplňková zelená šipka“ svítící současně se signálem červeným „Stůj!“ nebo se žlutým světlem „Pozor!“ možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují. Přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.

Při jízdě na panem Brunnerem zmiňovaný signál je tedy řidič vždy povinen dát přednost nejen možným vozidlům, ale také chodcům jdoucím po přechodu. To podle vyjádření jednatele společnosti JTS, která v Rakovníku semafory spravuje, v praxi znamená, že musí dát přednost i v případech, kdy není možné prokázat, na jaký signál chodec do vozovky vstoupil, a to z důvodu špatné prokazatelnosti tohoto skutku.

Dnešní řešení křižovatek v Rakovníku včetně zmiňované křižovatky Na Váze odpovídá všem současně platným zákonům a normám, za což ručí společnost JTS CZ s. r. o.

Alida Štulajterová,

tisková mluvčí Městského úřadu Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.