Obálka

Ad „Cesta musí vést od pozemku k pozemku“

V úvodu článku, který vyšel v Raportu 27. 11. 2012, autorka tvrdí, že vybudování asfaltových polních cest na Velké Bukové rozděluje veřejnost na dva tábory. Jedněm vadí asfaltové cesty v CHKO Křivoklátsko, druhým je to jedno. Mně ale vadí především plýtvání veřejnými finančními prostředky, neboť pak chybí peníze na důležitější akce. V oblasti Křivoklátska např. na čistírnu (nebo čistírny) odpadních vod. Uráží mne také školácké zdůvodňování těchto akcí a často i argumenty jejich zastánců, že se přece jedná o peníze Evropské unie, a tak je to jedno.

Starosta Velké Bukové Josef Bumba tvrdí, že cesty v katastrech jeho obce vedou od pozemku k pozemku a že všechny pozemky musejí být zpřístupněné, aby nedocházelo ke sporům mezi sousedy. To ale neodpovídá skutečnosti. Např. v Kalubicích se k části pozemků jednotlivých vlastníků nelze dostat jako dříve po polní cestě (např. nad obcí, ale i jinde). To ale nevadí, neboť na polích celého katastru hospodaří jeden zemědělec. A protože není návratu k obdělávání jednotlivých malých políček, nebude to vadit ani v katastrech jiných obcí.

Polní cesty musí ale řešit také přístup k jiným pozemkům, např. soukromým (selským) lesům. Spory o přístup k pozemkům se dnes týkají spíš chatařů, chalupářů, případně rezidencí novodobých zbohatlíků.

Úsměv vyvolává argumentace ohledně požadavku ozelenění asfaltových polňaček. Není pochyb o tom, že zástupce CHKO Ing. Kasalický nemluvil pravdu, když v Raportu z 19. 6. 2012 tvrdil: „My nejsme z asfaltových polních cest nijak nadšeni, ale současný trend vychází z komplexních pozemkových úprav a my nemáme páky a síly v tomto směru něco změnit… Na nás pak často zbývá pouze snaha o to, aby tyto cesty byly ozeleněné.“

I z tvrzení pana Bumby vyplývá, že asfaltové polňačky pracovníci CHKO schválili. Požadované „ozelenění“ ale nedefinovali. Je to příklad diletantismu u tak zvaných odborníků přes životní prostředí zcela běžný. Podle toho nelze stanovit náklady na pořízení a údržbu a ani zkontrolovat splnění požadavku.

Pan Bumba si to vysvětlil tak, že bude lepší zachovat současnou přirozenou zeleň, tj. trnky a šípky, česky řečeno křoví. Tedy nedělat nic. To lze splnit, pokud cesta má charakter úvozu, jako např. u té letos vyasfaltované „polní cesty k hájovně“. Ale co ostatní cesty, kdy pole navazuje přímo na asfaltku? Jak uvádí pan Bumba, šířka vozovky má být tři metry plus půl metru krajnice a k tomu zeleň okolo (definice její šířky chybí). Jak tedy hodlá „ozelenění“ zajistit? Odkoupí obec od majitelů pozemků pásy kolem cesty a nechá je zarůst křovím? A kdo bude platit údržbu této zeleně? Dnes už nikdo zadarmo tyto okraje cest nevyseká ani nespase a zeleň pak bude mít charakter „zanedbané krajiny“.

Pan starosta předpokládá, že asfaltové polňačky vydrží minimálně 20 let, pokud je někdo nepřejede pluhem, jako se to stalo v Kalubicích. To ale nelze vyloučit. Nezbývá než opatřit je značkou „zákaz vjezdu zemědělské techniky“.

Ing. Karel Rajman, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.