Obálka

Foto

Jana Pokorná (druhá zprava) při soutěži mladých zdravotníků v KLubu DDM Rakovník.

 

Šedesát let ve službách Červeného kříže

V roce 1929 se narodila do velké rodiny. Její maminka byla ze sedmi dětí. Tehdy to bylo zvykem. Jedna z nich, teta, dobrovolně pracovala pro Červený kříž a tím vzbudila její zájem o tuto humanitární práci. Rodiče jí předali pevné zásady: smysl pro poctivost, pracovitost, zájem pomáhat… zdravotní sestra a zapálená „červenokřižačka“ Jana Pokorná.

Se svým celoživotním posláním se setkala hned na konci 2. světové války, kdy pomáhala na výzvu městského rozhlasu pracovníkům Červeného kříže v radničním dvoře při ošetřování a pomoci vězňů z terezínského koncentráku, kteří pocházeli z Rakovnicka. Byli zasaženi tyfem a útrapami, které přestáli. Byla to silná, burcující zkušenost a dopadla v případě Jany na úrodnou půdu.

Zdárně absolvovala Rodinnou školu v Rakovníku (studium bylo v roce 1944 násilně přerušeno uzavřením školy). Protože Ottovi hledali slečnu k dětem, vybrali si Janu na módní přehlídce žákyň rodinné školy. Poté pracovala jako vychovatelka vnoučat nejmladšího z továrníků Ottů. Ve dvaceti letech již bydlela s Ottovými v Praze a zahájila studium Vyšší zdravotnické školy při nemocnici na Bulovce Na Košince. Tu díky své píli a také pochopení rodiny Ottových v roce 1951 zdárně absolvovala. Byla jednou z prvních poválečných plně kvalifikovaných zdravotních sester s maturitou. Po absolutoriu nastoupila v rakovnické nemocnici, kde sloužila 35 let a dotáhla to až na post hlavní sestry OÚNZ Rakovník.

Studium ji provázelo celý život. Kdo chce pomáhat, musí být moudrý a mnoho znát. V roce 1957 ukončila zdárně studium pedagogiky, což zúročila v roli školní sestry na Zdravotnické škole Rakovník, v Rodinné škole Rakovník i v Závodní škole práce, kde zaškolovala nové sestry v OÚNZ. K 1. 9. 1952 podala přihlášku do ČSČK a byla přijata. A samozřejmě v rámci ČSČK, posléze v ČČK, školí sestra Jana Pokorná dodnes. V roce 1973 zdárně ukončila nástavbové specializační studium pro zdravotnické pracovníky v Brně. Práce v nemocnici se prolínala s prací pro ČSČK. Vedení nemocnice i nadřízené složky tenkrát Červenému kříži přály.

V roce 1985 odešla Jana Pokorná do zaslouženého důchodu a dala se plně k dispozici Červenému kříži.

V roce 1999 se na osm let vrátila díky prof. Švejcarovi na rakovnickou Rodinnou školu na Jirkově, nyní již v roli učitelky a předávala studentkám zdravotní nauky. Její zdravotnické přednášky jsou vyhlášené, k „červenokřižáctví“ přirozeně přivedla i syna Jiřího a pořádají společně skvělá Studijní střediska mladých zdravotníků ČK. Sestra Pokorná aktivně pracuje v Místní skupině ČČK Na Zátiší v Rakovníku i jako členka Výkonné rady OS ČČK Rakovník. Za dlouholetou úspěšnou práci byla 9. května 2011 po zásluze vyznamenána. V Senátu Parlamentu ČR převzala z rukou jeho předsedy vyznamenání v ČČK nejvyšší – Medaili Alice Masarykové. Oceněných v rámci České republiky je jako onoho pověstného šafránu – její certifikát nese číslo 49. Jsme rádi, že máme nositelku nejvyššího vyznamenání ČČK mezi námi, je to svým způsobem ocenění práce oblastního spolku.

Letos v září jsme vzpomněli šedesátileté výročí práce sestry Jany Pokorné v Červeném kříži. Byť úctyhodné a příkladné jubileum, sestra Jana je svými činy a duchem obdivuhodně mladá. Potkáte ji v roli lektora na zdravotnických školeních na základních a středních školách i ve firmách, v roli záchranáře na společenských a sportovních akcích, v roli aktivní členky v práci pro ČČK tam, kde je potřeba. Má úžasnou „páru“, příkladný červenokřížský elán, empatii, plán a vytrvalost. Přejme jí tedy do dalších let hodně zdraví a úspěch v neutuchající záslužné práci. A řadu následovníků…

Oddanost Červenému kříži má v rodě sestry Jany tradici – osm „červenokřižáků“ ve čtyřech generacích, to už je pořádný kus práce pro lidi! Dobrým příkladem následovníkům je její syn Jiří Pokorný, zdravotnický instruktor, velitel Humanitární jednotky ČČK a lektor ČK. Ve šlépějích maminky poctivě pracuje pro Červený kříž, k radosti nás všech.

Václav Řehák, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.