Obálka

Zanikne sport bez příjmu z hazardu?

Pro někoho je to absurdní myšlenka, pro radniční koalici v Rakovníku reálná hrozba. V Rakovníku platí vyhláška, která v současné době povoluje provozování hracích automatů pouze ve vymezených lokalitách na území města a s jejíž účinností bude od roku 2015 platit absolutní zákaz provozu hracích automatů na celém území Rakovníka.
Troufám si tvrdit, že vyhlášku v tomto znění přijala drtivá většina rakovnických občanů s uspokojením. Není přeci nutné dlouze vysvětlovat, že jakýkoli hazard, povolený či nepovolený,  a v jakékoli podobě, způsobuje tragickou závislost, ničí morálně i psychicky jedince, způsobuje rozpad manželství a celých rodin a zvyšuje kriminalitu.
Byl jsem na posledním zasedání rakovnického zastupitelstva a jedním z projednávaných bodů byl návrh radniční koalice, přednesený členem městské rady panem Kolocem, aby tato zákazová vyhláška byla změněna na vyhlášku regulační – jinými slovy, aby v Rakovníku i po roce 2015 trvala možnost provozování výherních hracích automatů v současné podobě. Zdůvodnění návrhu změny vyhlášky, přednesené starostou města Ing. Zdeňkem Nejdlem - „Městu budou chybět peníze v rozpočtu, nebudou peníze na podporu sportu a na jiné investiční akce,“ – navíc podpořené předsedou sportovní komise města, je možná pravdivé, ale ve svém důsledku strašlivé!
V koalici jsou rodiče dětí, učitelé a lékaři, vedoucí sportovních oddílů a ti všichni navrhovanou změnou, která podporuje trvání hazardu ve městě, popírají poslání svého povolání – vychovávat v rodině svoje děti, ve škole mládež, nabádat občany ke zdravému způsobu života atd. Všichni jmenovaní by měli před následky hazardu varovat a ne ho návrhem vyhlášky podporovat.
Hlasování o změně vyhlášky díky opozici a podpořené hlasem místostarosty Jana Šváchy z koalice nakonec o jeden hlas rozhodlo o tom, že nový návrh vyhlášky neprošel. Zvítězil zdravý rozum nad vidinou peněz.

Jaromír Tupý, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.