Obálka

Odešla legenda rakovnické chirurgie

Ve čtvrtek 23. 8. se konalo rozloučení v kruhu rodiny a přátel v rakovnické obřadní síni s MUDr. Libuší Kubíčkovou.

Doktorka Kubíčková se narodila v Praze v roce 1923. Vystudovala medicínu na lékařské fakultě Karlovy univerzity. Po promoci nastoupila na chirurgické oddělení nemocnice v Benešově, kde jejím prvním učitelem byl věhlasný chirurg docent Fűrst. Na začátku padesátých let minulého století přešla na chirurgii do Rakovníka, kde spolu s primáířem MUDr. Sternthalem, MUDr. Šteffkem a MUDr. Šikolou zajišťovali veškerou chirurgickou péči rakovnického okresu. Krátce zastupovala obvodního lékaře ve Slabcích a několik let pracovala na posudkovém oddělení jako posudkový lékař.

Převážnou dobu své lékařské kariéry se věnovala chirurgii. Starší občané si jistě pamatují na její skromné pracoviště v suterénu bývalého chirurgického pavilonu, kde v jedné místnosti s čekárnou na chodbě se ozýval její výrazný hlas, kdy mnohdy kárala pacienta, který nedodržel její doporučení. Spolu se sestrou Blankou tvořily nezapomenutelnou dvojici. Kromě chirurgie měla velkou lásku k přírodě a k myslivosti. Tyto záliby jí vydržely do vysokého věku. Důchod užívala ve svém bytě nedaleko nemocnice sama, ale navštěvována mnohými přáteli. Byla hluboce věřící. Dožila se požehnaného věku 89 let. My, co jsme ji znali a spolupracovali s ní, si ji uchováme hluboko ve své paměti. Čest její památce.

MUDr. Vladimír Pešek,

emeritní primář chirurgického odd. nemocnice v Rakovníku

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.