Obálka

Šance pro maminky a tatínky z okresu Rakovník

Najít si v současné době zaměstnání není vůbec jednoduché. O to hůře se hledá spoluobčanům, kteří se musejí potýkat s nedůvěrou zaměstnavatelů z častých absencí z důvodu nemocí a zajištění péče o své dítě. Právě těmto osobám se ale nyní otevírá výborná možnost ke zvýšení kvalifikace a získání pracovního uplatnění.

Pomocnou ruku jim k tomu podává občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec, a to díky projektu s názvem NOVÁ ŠANCE 90. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti a státního rozpočtu ČR. Je realizován v okrese Rakovník po dobu dvou let.

Minimálně 90 nezaměstnaných osob, kteří pečují o dítě do 15 let, má možnost účastnit se aktivit projektu. Účastníci projektu budou rozděleni do šesti cyklů po 15 osobách. Všichni nejprve absolvují Aktivačně-motivační modul. Jeho součástí je výuka práce na PC a internetu, pracovní diagnostika, psychologické poradenství, základy finanční gramotnosti a ochrana životního prostředí. Účastníci projektu mají dále možnost zvýšit si svoji kvalifikaci, a to v rekvalifikačních kurzech Asistent/ka, Pečovatel/ka (o děti ve věku od 3–15 let), Marketing, Tvorba www.stránek, Pracovník v sociálních službách.

V rámci projektu bylo otevřeno již od srpna 2012 v Rakovníku Poradenské centrum pro nezaměstnané, a to na adrese Dukelských hrdinů 252. Zde si mohou zájemci ZDARMA a s pomocí pracovníka centra vyhledávat volná pracovní místa, vytvářet a odesílat E-mailem životopisy zaměstnavatelům, připravovat se na výběrová řízení, získávat zde informace o volných pracovních místech.

Významnou předností projektu je možnost získání zaměstnání pro minimálně 12 účastníků projektu, a to na dobu 6 měsíců s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům.

Veškeré aktivity projektu jsou ZDARMA. Navíc účastníkům projektu bude proplácena doprava z místa bydliště do místa realizace projektu v Rakovníku, příspěvek na stravné a na hlídání dětí.

Těšíme se na váš zájem

PhDr. Zdeňka Baranniková, předsedkyně o.s.

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.