Obálka

Šance pro zdravotně postižené

Najít v současné době práci nebývá vůbec jednoduché. O to hůř se hledá zaměstnání lidem se zdravotním postižením. Právě těmto osobám z Rakovnicka se nyní otevřela výborná možnost ke zvýšení si kvalifikace a získání pracovního uplatnění.

Dne 1. června bylo po Žatci a Lounech otevřeno Centrum pomoci pro zdravotně postižené i v Rakovníku. A to díky občanskému sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec, které má s realizací obdobných projektů mnohaleté zkušenosti. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projektu Centrum pomoci v Rakovníku se má možnost zúčastnit během dvou let minimálně 60 nezaměstnaných osob se zdravotním postižením. Účastníci projektu budou rozděleni do šesti cyklů, přičemž 1. cyklus již úspěšně proběhl v měsíci červnu. Frekventanti nejprve absolvují Aktivačně – motivační modul. Jeho součástí je výuka práce na PC a internetu, poradenství pro zdravotně postižené, základy finanční gramotnosti a péče o životní prostředí, pracovní diagnostika a exkurze do vybraných firem v regionu Rakovník. Účastníci projektu mají dále možnost zvýšit si svoji kvalifikaci, a to v rekvalifikačních kurzech Obsluha osobního počítače, Pracovník v sociálních službách, Tvorba webových stránek.

V Centru pomoci pro nezaměstnané osoby se zdravotním postižením na adrese Dukelských hrdinů 252 si mohou zájemci zdarma a s pomocí pracovníka Centra vyhledávat volná pracovní místa, odesílat E-mailem životopisy zaměstnavatelům, připravovat se na výběrová řízení, získají zde informace o volných pracovních místech.

Významnou předností projektu je možnost získání zaměstnání s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům. A to pro minimálně 25 účastníků projektu na dobu šesti měsíců.

Finanční pomocí pro účastníky projektu jsou příspěvky na stravu, na veřejnou dopravu z místa bydliště do místa realizace projektu v Rakovníku a na péči o děti či osobu blízkou.

1. cyklus tohoto projektu již proběhl a zúčastnilo se ho sedm osob. Velkým úspěchem je, že pro pět z nich se již vyjednává pracovní místo s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům.

Pokud i Vy máte zájem zúčastnit se tohoto projektu a s naší pomocí najít pracovní uplatnění, tak neváhejte a přijďte na výběr do 2. cyklu projektu, který se koná dne 28. 8. v 9 hod. a v 11 hod. na Úřadu práce v Rakovníku. Těšíme se na Váš zájem.

PhDr. Zdeňka Baranniková, předsedkyně o. s. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.