Obálka

Petice ke stravování v MŠ

Mnoho povyku pro nic se rozrostlo v zavádějící petici a hodinovou diskusi zastupitelů. Červnovou atmosféru sluníčka a her v rakovnických mateřských školkách zakryly mraky petiční akce organizátorky z MŠ Průběžná, která z obav změny systému stravování v předškolních zařízeních zorganizovala po Rakovníku protest, který podpořily i některé ředitelky vyvěšením na školky i osobní aktivitou, ačkoliv byly vedením města informovány, že radní vzali nabídku externího dodavatele pouze na vědomí bez dalších aktivit.

Ředitelkám bylo navíc přislíbeno, že pokud se bude tato nabídka posuzovat a budou se zjišťovat další informace o kvalitě a organizaci jídla a jeho výdeje včetně ekonomických souvislostí, budou u toho přítomny a budou mít možnost se k tomu vyjádřit a možnosti připomínkovat. Proto mě tato petice, která byla zřejmě vyvolána i tím, že si starosta vyžádal na školkách jídelníčky, protože se objevily stížnosti na kvalitu jídla v některých z nich, velmi překvapila. Hlavně to, že některé ředitelky nebyly schopny znepokojené rodiče objektivně informovat a uklidnit a souhlasily tak s peticí, která obsahovala nepravdivá a zavádějící tvrzení. Zároveň mě překvapilo, že dlouholetý a zkušený člen zastupitelstva, který měl dostatek informací, nedokázal v příslušné školce špatně informované mamince nedorozumění vysvětlit. Nechápu, jak si další zastupitel mohl vyvěsit dezinformující petici na svoji provozovnu na Husově náměstí.

Petice a její předání starostovi vyvolalo poměrně rozsáhlou diskusi na zastupitelstvu města 18. června, kde organizátorka dostala jasné vysvětlení od radních, jak se celá situace má, a osobně mě mrzí, že se nakonec ne vlastní vinou ocitla tak trochu v roli bojovnice proti nebezpečí, které neexistuje. Vedení města navíc jasně deklarovalo proti některým částečně populistickým vystoupením opozičních zastupitelů, že právo na petici občanům v žádném ohledu neupírá, ale samozřejmě se brání neobjektivním a podsunutým informacím. Věřím, že vysvětlením si celé situace černé mraky zmizely a velmi dobrá spolupráce a společná řeč v zájmu nejmenších občanů našeho města mezi ředitelkami školek a Městem Rakovník bude pokračovat a rozvíjet se v jasných mantinelech vzájemné důvěry.

Miroslav Koloc, radní Města Rakovníka

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.