Obálka

Odkloněné statisíce nájemného

Nové Strašecí. Předchozí vedení města s bývalým starostou ing. Pavlem Vaicem (ODS), dnešním zastupitelem a kandidátem do podzimních krajských voleb, v září roku 2009 rozhodlo o pronájmu vodohospodářského majetku vodovodů v hodnotě více jak 25 mil Kč a to za pouhých 100,- Kč ročně. Kromě této absurdní výše radní odsouhlasili, že město bude na své náklady tento majetek technicky zhodnocovat a obnovovat. Smlouvu lze i těžko vypovědět a pokud se nevloží majetek do společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., městu hrozí sankce.

Je zřejmé, že z ročního nájmu 100,- Kč nelze tvořit fond obnovy tohoto majetku. V budoucnu zcela určitě nastane potřeba nemalých investic k jeho obnově.

Zemní vodojem byl vybudován v roce 1993 a přetlaková stanice v roce 1989. Do současnosti bylo na jeho obnovu „naspořeno“ několik málo stokorun, přestože hodnota majetku je více jak 25 mil Kč a majetek stárne. Situace je velmi alarmující.

Současné vedení města v čele se starostou Mgr. Karlem Filipem se již déle jak půl roku snaží vyvolat jednání se Středočeskými vodárnami, a.s. a Vodárnami Kladno-Mělník, a.s. (smluvní strany této nevýhodné smlouvy). Společnostem byly zaslány již dopisy včetně urgence. Bohužel stále bez reakce.

Srovnejme si cenu například se Slaným. Město Slaný má mnohem nižší cenu vodného a stočného a má nájemné cca 4 mil Kč ročně. Město Nové Strašecí pod politickou diktaturou ODS mělo z kanalizací příjem nula a z majetku vodovodů mělo příjem sto korun ročně. Péče při správě majetku města dostala tedy pěkně na „frak“. Peníze za nájemné, které měly jít právem našemu městu jako vlastníkovi, byly totiž odkloněny.

Pane ing. Vaici, vy byste do vodohospodářské problematiky již neměl vůbec hovořit. Zájmy lobistických skupin jsou velmi zřetelné a nelze je přehlédnout. Stačí, když díky těmto společnostem byla městu odepřena dotace na kanalizaci. Vy máte ještě tu odvahu tyto společnosti podporovat.

Ing. Jan Bureš, radní města, bez politické příslušnosti

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.