Obálka

Jak na kyberšikanu

Kyberšikana je nástraha, která číhá na naše děti ze všech koutů a její nebezpečí stále roste. Proto je důležité provádět v této oblasti pravidelnou osvětovou činnost. Pro bezpečnější využívání moderních technologií proběhly v letošním školním roce na 3. základní škole Rakovník besedy s Josefem Pořádkem z Městské policie Rakovník.

Žáci získali informace nejen o tom, co je kyberšikana, ale i o výhodách i nebezpečích spojených se sociálními sítěmi, jako je např. Facebook.

Součástí besed bylo i vyprávění skutečných příběhů, které začaly právě nerozumným chováním u počítače. Děti zároveň získaly návod, jak se v tomto prostředí chovat. Ráda bych touto cestou panu Pořádkovi poděkovala za přednášky, které se setkaly s neobyčejným zájmem žáků.

Martina Rajsová, 3. ZŠ Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.