Obálka

Ad Odkryje „korunní princ“ tajemství kraje?

Ahoj Slávo, nedá mi, abych nereagoval na Tvůj článek „Odkryje „korunní princ“ tajemství kraje“, který vyšel v Raportu. Zde mimo jiné píšeš: „Peníze šly tam, kam on je nasměroval (myslí se MUDr. Rath). Do komunikací, škol, muzeí, zámků, hřišť, domovů důchodců…“ Já k tomu dodávám následující. Měl jsem tu čest sedět 7. března 2011 v Lánech s panem primátorem Kladna Jiránkem a senátorem PhDr. Marcelem Chládkem. Oba pánové se bavili o probíhající senátorské kampani a tehdy pan primátor Jiránek řekl větu, která mi utkvěla v paměti. „Vy pane senátore, máte jednu velkou výhodu. Vás znají u vás v každé obci.

Přemýšlel jsem dlouho o této větě a dnes mohu říct. Setkal jsem se s mnoha poslanci, senátory i náměstky hejtmanů. Nepoznal jsem ale dosud politika, který by se tak intenzivně věnoval regionu jako pan doktor Chládek. Udělej si srovnání, kolik šlo do Rakovnicka investic za doktora Chládka a kolik za jeho předchůdců. Možná to bude zajímavé srovnání.

Ono ale nejde jen o investice. Možná víš, že bývalý pan ministr Dobeš chtěl nastavit financování regionálního školství tak, že ve finále by šlo o likvidaci většiny venkovských škol v okrese Rakovník. Díky Rakovnické výzvě, později celonárodní petici se podařilo tuto akci zastavit a nový pan ministr nařídil svým úředníkům tento bod přepracovat.

Mohl bych pokračovat i dále. V tuto chvíli je pro mne ale důležité, že do Rakovníka jedu po nové silnici, že oprava sesunutého svahu před Strašecím je téměř před dokončením, že děti v dětském domově mají nové hřiště, že budu mít zde záchranku a později možná i místo v opraveném domově seniorů.

Karel Filip, starosta Nového Strašecí

 

Ahoj Karle, také rád jedu po nové silnici a mám radost, když se někde otevře nové hřiště. V žádném případě se ale nemohu smířit s tím, že část peněz z účelově předražených investic je „odkláněna“ někam jinam a „přesouvatelům“ bychom za to měli ještě tleskat. S tím nemůže souhlasit žádný slušný člověk – demokrat, za kterého tě považuji.

Nedopusťme, aby naše děti vyrůstaly v pokřiveném světě, kde jsme takový princip povýšili na společenskou normu. „Všimné, malá domu, protislužba, pochvala v tisku“ se staly běžnou součástí každé větší stavební zakázky ve veřejném sektoru. Známe firmy, které na podobné praktiky nemají žaludek a raději se už veřejných tendrů neúčastní.

Politik, který se stal soukolím tohoto obludného systému, nám nemá právo kázat o morálce a měl by odstoupit. I kdyby do našich měst přinesl stovky takto ušpiněných milionů.

Sláva Vaic, vydavatel Raportu

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.