Obálka

Informace o rvačce v Jesenici

To, že týdeník Raport pravidelně informuje o celé řadě trestných činů, spáchaných na Rakovnicku, je jeho předností. Tím spíše, jedná-li se o závažné trestné činy, respektive násilné činy ohrožující životy občanů. Otázkou je, zdali však způsob, jakým byli informováni čtenáři o rvačce v Jesenici (Raport č. 20 z 15. 5. 2012 – ROM POBODAL MUŽE, Zraněný je mimo ohrožení života, po pachateli se pátrá), končící těžkým ublížením na zdraví jednoho z aktérů, nenaplnil skutkovou podstatu trestných činů § 355 – Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, § 356 – Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, případně § 357 – Šíření poplašné zprávy.

Za svou osobu jsem přesvědčen, že podezření, že k takovému skutku přinejmenším v jednom z výše uvedených paragrafů došlo, článek z Raportu zakládá. Jeho autor přitom cituje informace tiskové mluvčí rakovnické policie, které spíše ukazují, soudě podle citace, že to byl autor, který neuhlídal své emoce, nectil presumpci neviny, ani některé další okolnosti, které vedly k odsouzeníhodnému násilí, a které jsou především zcela v kompetenci vyšetřujících orgánů. Proto je i na rakovnické policii, aby zvážila, bylo-li v této souvislosti naplněno podezření ze spáchání skutkové podstaty mnou zmíněných trestných činů či ne.

Bohužel, jsou to nejen bulvární deníky, ale i některá seriózní periodika, která navozují nebo dokonce rozpoutávají ve společnosti obecně negativní postoje namířené proti jedné ze skupin obyvatelstva a podílejí se tak na nebezpečí vytváření kolektivní viny – velkého a tragického strašáku minulého století. Proto se také ozývám, abych upozornil, a bohužel, možná i varoval, s čím si takovéto profesionálně nezvládnuté informace zahrávají, k čemu obecně přispívají a k jakým fatálním koncům mohou opakovaně vést.

Je na redakci a šéfredaktorovi, aby se problematice, která vyplývá v souvislosti s uvedenou informací o rvačce v Jesenici, zabývali hlouběji, a ve spolupráci s údaji nejen od České policie, ale dalších orgánů státní správy přinášeli věcný a profesionálně připravený analytický materiál. Zraněnému člověku přeji brzké uzdravení a všem aktérům tohoto incidentu nestranné vyšetření.

Heřman Chromý, Rakovník-Šamotka

Stanovisko redakce

Jakýkoliv kritický postřeh jako obvykle vítáme. Uvedený titulek jsme zvolili pouze v souvislosti s vyhlášeným pátráním a zároveň i na základě předchozích redakčních zkušeností. Když jsme totiž o násilnostech v Jesenici psali naposledy a neuvedli, o jakou skupinu lidí se jedná, byli jsme občany města kritizováni za zamlčování vše­obecně známých skutečností.

Pavel Sklenička, šéfredaktor

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.