Obálka

Ad Vesnice je rozhádaná, obec řeší udání

Tvrzení čtyř občanů Pustovět, které bylo zveřejněno v článku „Vesnice je rozhádaná, obec řeší udání“ v Raportu číslo 17, jsou nepravdivá a prezentují pouze účelovou konstrukci. Pan Kalaš je dlouholetým přítelem starostky paní Klobásové a v hospodě byl všehovšudy jednou, a to v roce 2008. Na sále jsem měl uskladněnu jednu televizi, místní občané si zde uskladňovali kola a já jsem využíval prostory sálu při manipulaci se zbožím, neboť manipulační prostor samotného výčepu je značně stísněný. Mrazicí box byl zapnut na sále na obecní proud 14 dní (!), a to v roce 2010 před Mikulášem, když jsem zde chladil 70 ks nanuků, které jsme o Mikuláši rozdali dětem. Paní Přibylová je zastupitelka – knihovnice a v hospodě byla maximálně pětkrát, a to po patnácti minutách, když přišla za manželem. Nechápu, proč bych se měl tvářit kysele na zákazníky, kteří chtějí grog a čaj, když právě u tohoto zboží je nejvyšší marže.

Nikdy jsem neměl s žádným cyklistou jediný problém, všichni odjížděli vždy spokojeni a tvrzení paní Přibylové je evidentně nepodložené a tendenční. Žádné důchodce jsem nikdy nevyhodil a paní Přibylová zcela účelově lže. Za celé čtyři roky působení v pustovětské hospodě jsem měl jediný konflikt, a to s důchodcem panem Zuskou, kdy mě tento pán, který si dává do piva ohříváček, chtěl poučovat o tom, jak má vypadat pivní pěna. Tvrzení pana Zusky, že jsem řekl, že pěna je jedovatá, je neskutečná hloupost. Mluvil jsem pouze o tom, že některé pivovary přidávají do piva chemická aditiva, která zvyšují pěnivost, což však většinou bývá na úkor kvality.

Pan Bičovský je manžel místostarostky a do hospody chodil sporadicky, protože má silné astma. V každé demokratické společnosti bývá zcela přirozené, že pokud občan cítí, že se mu děje křivda, či je proti němu postupováno nezákonným způsobem, má zcela legitimní možnost obrátit se na soud, či podat trestní oznámení. Toto jsem také zcela oficiálně učinil, když paní Klobásová striktně odmítla řešit neoprávněné podnikání pana Šnobla ve stánku na hřišti a ze schůze, kde jsem po nich žádal vysvětlení, mě sprostě vyhodila. Paní Klobásová nebyla schopna pochopit, že provozování hostinské činnosti pro mě a moji přítelkyni představovalo jediný zdroj obživy, nehledě na to, že jsem musel vydělat finanční prostředky na nájem, zálohy elektřiny a daňové odvody.

Pokud pan Bičovský zmiňuje skutečnost, že sportovci nechtějí chodit do hospody a museli si proto postavit klubovnu, podotýkám, že v obci žijí tři občané, kteří hrají fotbal za pustovětský oddíl. Skupinka lidí, která v Pustovětech straní paní Klobásové, vidí samozřejmě zcela jasně důsledky v podobě rozkolu mezi lidmi, kteří chodí do hospody na hřiště a lidmi, kteří chodili do obecní hospody, ale nikdo z těchto lidí už nechce nic slyšet o příčinách, které evidentně způsobila paní starostka svojí liknavostí, arogancí a zjevným diletantstvím.

Ing. Pavel Tůma, Pustověty

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.