Obálka

Foto

Tomáš Chalupa (na háčku) a Petr Dvořák v peřejích.

 

Ministr „vykoupal“ meteorologa Dvořáka

O akci Čistá Berounka si můžete přečíst na straně 2. Na tomto místě přidáváme žertovnou příhodu, která se stala mluvčímu Českého hydrometeorologického ústavu Petru Dvořákovi a ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi.

„Pojedeš tadyhle s ministrem,“ ozval se za mnou neznámý hlas jednoho z organizátorů akce Čistá Berounka 2012. Stáli jsme ve Zvíkovci a čekali, až přivezou lodě. Plavci si rozebírali bagety z přepravky, pár novinářů se točilo kolem dvou přítomných ministrů, Petra Bendla a Tomáše Chalupy. Původně jsem měl jet na lodi s křivoklátským kastelánem Luďkem Frenclem, ale někdo to přeplánoval a nastrčil mne do lodi k Tomáši Chalupovi, ministru životního prostředí. Ostatně, děláme oba pod stejným ministerstvem, tak proč ne, řekl jsem si. Tomáš se usadil na místě háčka, já dělal zadáka. Strčili jsme loď do řeky a spolu s další flotilou úklidových čet jsme vypluli směrem dolů po Berounce. Hladina řeky byla klidná, počasí příznivé, vítr vál do zad, slunce hřálo, ptáci zpívali. Když jsme se dostali před všechny ostatní lodě, usoudili jsme, že bychom měli přirazit ke břehu a sebrat pár plastových lahví a jiného sajrajtu. Tu se nám do cesty postavil jez.

„Vezmi to támhle doprava, tam to vypadá na šlajsnu,“ dal mi pokyn ministr a tomu se neodmlouvá. „Jestli mne zvrhneš, snížím vašemu ústavu rozpočet na polovinu!“

„A jestli zvrhneš ty mne, rozpočet nám zdvojnásobíš, jasný?“ odporoval jsem.

Najeli jsme k pravému břehu a zamířili na jez. Bouřlivé peřeje pod šlajsnou ovšem ukrývaly balvan, který jsem přes ministra zezadu neviděl.

„Bacha, šutrák!“ volal Tomáš a snažil se uřídit loď. Máchal jsem pádlem, co to šlo, a nakonec jsme balvan minuli po velké vlně, která se kolem něj přelévala. Loď se zakymácela, ale ustáli jsme to. Kousek dál pod jezem se hladina řeky zklidnila a my znovu vzhlíželi ke břehu, abychom u něj přistáli a šli sbírat odpadky. Byl zarostlý a museli jsme chvilku jet, než jsme spatřili místo vhodné k přistání. Přirazili jsme a zatímco já jsem udržoval pádlem opřeným o dno loď u břehu, aby ji proud nestrhl, Tomáš Chalupa vylezl z lodi na břeh a uchopil loď za madlo. „Držím, můžeš vystoupit!“ zahlásil.

Odložil jsem pádlo a chystal se zvednout, ovšem najednou loď vyklouzla ministrovi z rukou a nebylo už možné udržet balanc. Ještě než jsem řachl do řeky, prolétla mi před očima číslíčka rozpočtu ČHMÚ na příští rok, násobená dvojkou. Pak jsem spadl do studené jarní vody Staré řeky. Tomáš se zděšeně díval, jak mizím pod hladinou. No, nešlo o žádnou tragédii. Hned jsem zase vyplaval a uslyšel ministra, jak žalostně vykřikuje: „Proooomiň!“

Ve ztěžklém oblečení jsem se vysoukal na břeh a chodil tam jako vodník Česílko. Kupodivu mi voda nepřipadala zas tak moc studená a zima mi nebyla.

„Na, vezmi si moje tričko a kalhoty,“ nabízel Tomáš. Ale nebylo to potřeba.

Nasbírali jsme dva pytle sajrajtu a potom už musel Tomáš vystoupit u břehu, kde na něho čekal řidič, který ho odvezl do Prahy na zahajování nějaké sportovní akce. V jízdě jsem pak pokračoval už sám. Naše skupina dojela až dolů do Nezabudic, kde nás ve slavné hospodě U Rozvědčíka čekal guláš a pivo. Zatímco všichni hosté tam chodili v teplém oblečení, já tam pobíhal ve slipech a tričku, muselo to vypadat dost podivně. Kastelán Luděk Frencl na mne halekal, že vypadám, jako když jsem na chlapečky, což naště­stí nejsem. Bohužel, moje erotomanská vizáž ale nezabírala ani na přítomná děvčata, jen Petr Bendl na mne vrhal opovržlivé pohledy. Ještě že spadáme pod životní prostředí a ne pod zemědělství.

Petr Dvořák, meteorolog ČHMÚ

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.