Obálka

Nařčená ředitelka, nebo je vše trochu jinak?

V 15. čísle Raportu vyšel článek, ve kterém figuruje naše jméno v souvislosti s nepříjemným případem zjištění požití alkoholu u ředitelky Mateřské školky v Hořesedlích. Formulace, že si paní Rážová přišla stěžovat, jak řekla starostka obce, není zcela na místě. Že ale nejsme s přístupem a prací paní ředitelky spokojeni, tím se netajíme. Zjištění alkoholu v jejím dechu v době, kdy má na starosti třídu malých dětí, byla ta pověstná poslední kapka.

Paní ředitelka se hájí a celou věc podává, jako by se jednalo o nějakou osobní pomstu za to, že nám nevzala syna do školky, ale všechny okolnosti jeho nástupu do školky jsou tak podivné a plné nejasností, že je nelze vypsat do krátkého článku.

Krátce bych ale chtěla říci alespoň tolik, co myslí zmíněná paní ředitelka tím, že Rážovi na ní stále něco hledají. Jednala jsem s paní ředitelkou jen párkrát, není příliš přístupná delším rozhovorům a už vůbec ne hledání řešení problémů. Platíme řádně poplatek za docházku dítěte do školky od září 2011 až dosud, syn byl za tu dobu ve školce všehovšudy celkem pětkrát vždy na necelé dvě hodiny. Ani paní ředitelka, ani paní učitelka se příliš nesnažily pomoci synovi adaptovat se na nové prostředí.

Zaujaly pro nás zcela nepochopitelný přístup, kdy vyžadovaly po tříletém dítěti okamžité uposlechnutí příkazu, aniž by mu poskytly nějaké seznámení s novým prostředím a lidmi, kteří se o něho budou starat, když tam maminka nebude. Myslím, že není třeba mít pedagogické vzdělání na to, aby bylo jasné, že se dítě musí nejprve seznámit a navázat nějaké přátelské pouto s osobou, která ho bude mít na starost. To ovšem určitě nejde, pokud se k dítěti neskloníte a nemluvíte s ním. Strohý výraz: „Ahoj Míšo, půjdeš si hrát?“ nedoprovázený ani přívětivou tváří, natož úsměvem a milým přístupem, bez vysvětlení, co kde ve školce mají a jak to tam funguje, na získání důvěry našemu dítěti, bohužel, nestačil.

Paní ředitelka mi pak oznámila, že podle jejího názoru nemá cenu, aby syn do školky chodil, protože ji vůbec neposlouchá. Očekávala jsem spíš nabídku, že se společně sejdeme a domluvíme způsob přístupu k dítěti, aby vše fungovalo, protože mi nepřišlo, že by syn měl takové problémy s adaptací na nové lidi a prostředí.

Na radu naší dětské lékařky jsem se synem zašla i k dětské psycholožce, která také potvrdila, že je vnímavé, šikovné dítě, umí požádat o půjčení hraček, bez problémů s ní spolupracoval, malovali a hráli si spolu, poté na její výzvu společně uklízeli půjčené hračky. Je tedy chyba opravdu na naší straně? Ale kde tedy?

A nakonec k obhajobě paní ředitelky, že nadýchala 0,68 promile alkoholu po běžné dávce kapek Stoptussin – každý lékárník potvrdí, že to není možné. Jedna běžná dávka 30 kapek pro dospělého obsahuje tak nepatrné množství alkoholu, že je neměřitelná. Je snad chybou a naším proviněním, že nás zajímá, jakým osobám svěřujeme své dítě, je- li o něj v naší nepřítomnosti pečováno s ohledem na jeho city, potřeby a rozvoj?!

Ilona Rážová, Hořesedly

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.