Obálka

Ad Ministerstvo kalí vodu, opozice sbírá body

Dovolte mi, abych reagoval pár slovy na článek pana ředitele školy z Lubné Jiřího Aichingera. Ve svém článku Předvolební mítink píše: „Není mi jasné, proč pan senátor hovořil ve Strašecí o variantě, jež už neplatí.“ K tomu já dodávám. Pan senátor několikrát zdůraznil, že jde už o několikátou verzi pana ministra Dobeše. Dále pan senátor zde několikrát upozornil na možná rizika pro celý region. A ta rizika skutečně tady hrozí. Čísla a propočty, které zde zazněly, byly potom od samotných starostů.

K bodu efektivnost píše pan ředitel, že je třeba, aby si sedlo 12 ředitelů škol, dvanáct starostů s českou školní inspekcí a domluvili se, kde by měl druhý stupeň zůstat. Starostové jsou na jednání důležití kvůli znalosti dopravní obslužnosti. K tomu já zase dodávám. Odmítám diskuzi o tom, jaké školy by se měly rušit. Chtěl bych vidět starostu nebo ředitele školy, kteří by přistoupili na uzavření „své“ školy?

K odstavci politické body zase pouze dodávám. Kdo celou věc politizuje, jste Vy. Rakovnickou výzvu do dnešního dne podepsalo více než 2500 občanů z okresu Rakovník. Rakovnickou výzvu podepsali občané z měst i vesnic, kde jsou i starostové z jiných stran než z ČSSD. Pane řediteli, tady vůbec nejde o stranický boj, tady jde o zachování „malých“ škol. A na závěr. Tuto aktivitu bych očekával spíše od Vás, který to má z pozice svých funkcí v popisu práce. Ale ono by to chtělo trochu více než jen komentovat jiné.

Karel Filip, starosta města Nové Strašecí

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.